Hét evenement van actieve dorpen in Drenthe op 13 oktober

ddd_logo-160907_groen_t-klein

Dat dorpen mooie dingen doen, wisten wij natuurlijk al lang. Maar ook anderen ontdekken weer waar dorpen toe in staat zijn. En dat het goed samenwerken is met dorpen. Of het nu gaat om de zorg voor elkaar, bijdragen aan klimaatdoelstellingen of beheer van de leefomgeving, we zien allerlei mooie initiatieven. Dorpsbelangen en dorpshuizen zijn hun rol aan het heruitvinden en overheden zoeken naar mogelijkheden om dorpsbewoners meer zeggenschap te geven.

Tijdens de Drentse Dorpendag op 13 oktober in het dorpshuis Hesselerhof in Oosterhesselen laten we zien wat dorpen doen in Drenthe. En gemeente Coevorden is daarvoor een perfecte gastheer. Afgelopen jaar experimenteerden gemeente en dorpen bijvoorbeeld met dorpsbudgetten, onderdeel van een nieuwe manier van werken dat onlangs onder de noemer Buiten-spel langs de lat gelegd werd door twee antropologen.

Signaal naar de provincie

Daarnaast hopen we een sterk signaal af te geven richting de politieke partijen, die zich opmaken voor de Provinciale statenverkiezingen in het voorjaar van 2019.  Want de provincie heeft naar onze mening nog steeds een grote rol in het leefbaar houden van ons platteland en dorpen. En het mede mogelijk maken van al die initiatieven van onderop. Samen doen!

Wat gaan we doen

Tijdens de Dorpendag presenteren verschillende dorpen hun mooie projecten. En we hebben een paar gastcolleges.  Onder vakkundige leiding van Abel Darwinkel zullen onze voorzitter Jofien Brink, gedeputeerde Henk Jumelet, burgemeester Bouwmeester en vertegenwoordigers van het dorp Oosterhesselen in gesprek gaan over opgaven voor de Drentse dorpen. En natuurlijk is er volop gelegenheid om tussen de bedrijven door met elkaar bij te praten, van de lunch te genieten en te luisteren naar de bijzondere klanken van Klabats.

Tijdspad

09.30-10.00 uur Inloop (graag tijdig aanwezig ivm keuze workshops!)
10.00-10.15 uur Ontvangst met koffie
10.15-11.00 uur Welkomstwoord en forumgesprek
11.00-11.55 uur Start ochtendprogramma met inspiratiesessies en colleges
12.00-13.00 uur Lunch
13.15-14.55 uur Start middagprogramma met inspiratiesessies en colleges
15.oo-15.30 uur Afsluiting


Wat kunt u verwachten op de Drentse Dorpendag?

ddd_logo-160907_groen-kleinWorkshops

• It’s up 2 you: jongeren aan de slag met leefbaarheid

Met dit project worden jongeren in Midden-Drenthe uitgedaagd om met ideeën te komen om hun eigen omgeving te verbeteren. Iedere jongere vanaf 12 jaar kan zijn of haar idee insturen, bijvoorbeeld door middel van een film, vlog, animatie of presentatie. De beste ideeën krijgen budget en/of ondersteuning om het plan uit te voeren. Up2you is een gezamenlijk project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Bekijk de video.

• Kanskaarten: Hollandscheveld pakt onnodige armoede aan

Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt wil met Kanskaarten het thema armoede onder de aandacht brengen én dorpsbewoners wijzen op de mogelijkheden van hulp en ondersteuning op dit vlak. Het doel van de actie is om inwoners van Hollandscheveld met een laag inkomen de kans te bieden om financiële regelingen, die bestemd zijn voor de minima, optimaal te benutten. Want er blijft nog veel geld bij de gemeente op de plank liggen. Een netwerk van vrijwilligers helpt bij het opsporen en aanvragen van regelingen.

• It takes a village to raise a child: Anloo koppelt talent aan jeugd

Onder het mom van ‘It takes a village to raise a child’ kunnen kinderen uit Anloo en omgeving na schooltijd cursussen volgen. Het kan gaan om bijvoorbeeld knutselen, koken, timmeren, tuinieren, maar leidraad is dat de kinderen zelf bepalen wat ze graag willen doen. Inwoners uit het dorp met een bepaald talent of expertise geven de cursussen op vrijwillige basis, die steeds zo’n zes tot acht weken duren.

• Sportdorp Grolloo: bundeling van krachten om dorp leefbaar en gezond te houden

Grolloo wil haar inwoners aan het sporten krijgen want sport is gezellig en gezond. Of dit nu in verenigingsverband is of individueel. De verenigingen hebben hun krachten sinds enkele jaren gebundeld in Sportdorp Grolloo, de omnivereniging van waaruit veel activiteiten worden opgezet. Recent wapenfeit is een kaart van fietsknooppunten en wandelroutes om inwoners die niet bij een sportvereniging zijn aangesloten te stimuleren om te bewegen.

• Wijk- en dorpsbudgetten Coevorden: inwoners beslissen zelf over besteding subsidie

Sinds 2 jaar is het voor de dorps- en wijkverenigingen in gemeente Coevorden mogelijk een wijk- of dorpsbudget aan te vragen. Geen klassieke subsidie voor een eenmalige activiteit, maar een budget waarmee je samen met inwoners invulling kunt geven aan de leefbaarheid in de eigen gemeenschap. Verscheidene dorpen en wijken hebben ervaring hiermee opgedaan. Hoe vindt het keuzeproces plaats in de eigen gemeenschap? Op welke manier zorg je voor draagvlak en dat plannen ook worden uitgevoerd? In deze workshop hoort u over deze ervaringen en gaan we aan de slag met concrete vragen uit uw eigen praktijk. 

• Buiten-spel Coevorden: samen werken aan leefbare dorpen en wijken

Verbindend besturen. Met deze woorden heeft gemeente Coevorden in 2014 de ambitie uitgesproken om met haar inwoners samen te werken aan de samenleving, de leefbaarheid en de zelfsturing  in haar dorpen en wijken. In het boek Buiten-spel staat beschreven waar we nu staan en hoe iedereen het nu beleeft. Met mooie ontwikkelingen en aandachtspunten. In deze workshop willen we de geleerde inzichten met u delen en halen we bij u graag uw ideeën hoe we met de aandachtspunten verder kunnen!

• Duurzaam dorp Drijber: duurzaamheid is meer dan energie besparen

“Duurzaam Drijber barst van de plannen” was de kop van een recent krantenartikel over de duurzame ambities van Drijber. Er zijn al gezamenlijk zonnepanelen ingekocht en ideeën voor zonnepanelen op een dak in het naburige Wijster. De plannen houden niet op bij het gezamenlijk opwekken van energie. Er zijn bijvoorbeeld ook ideeën om een voedselbos aan te leggen. Net als bij veel andere duurzame dorpen is hier ook de wens om van onderop aan duurzaamheid te werken.

• Duurzaam en multifunctioneel zwembad Zweeloo: ‘Groen, energieneutraal en alleen samen zijn we sterkt!’

Het afgelopen jaar door het dorp gerealiseerde multifunctioneel complex zorgt niet alleen voor een enorme energiebesparing van het zwembad Zweeloo, maar de accommodatie doet daarnaast ook dienst als opslagruimte voor verenigingen, overdekt terras en ontvangstruimte. Het zwembad wordt door de aanleg van 200 m2  zonnecollectoren bijna energieneutraal voor gas. Terwijl de CO2-uitstoot door gasverbranding met liefst 91% wordt teruggebracht.

Speciaal voor dorpshuizen is er een verticale programmering toegevoegd aan de Dorpendag

• Gratis energiescan voor Weerdinger dorpshuis

Het Weerdinger dorpshuis kampt al jaren met hoge energielasten. In alle drukte van het besturen van het dorpshuis kwam het er maar niet van om er mee aan de slag te gaan. Dit voorjaar heeft het dorpshuis zich via BOKD aangemeld voor de gratis Energiescan van Klimaatroute. Het Weerdinger dorpshuis informeert u graag over hun bevindingen.

BOKD mag namens de provincie Drenthe nog twintig gratis Energiescans weggeven aan dorpshuizen die aan de slag willen met energiebesparing. BOKD informeert u in deze workshop over het aanbod van Klimaatroute, de belangrijkste uitkomsten van de scans en welke mogelijkheden er zijn om uw plannen te financieren.

• Dorpshuis De Riggel: duurzame toplocatie

Het dorpshuis in Boven Pekela heeft bereikt wat veel mensen voor onmogelijk houden. Het dorpshuis is nagenoeg energieneutraal! In 7 jaar en 3 stappen heeft het dorpshuis alle energieslurpers vervangen voor energiezuinige apparatuur, zonnepanelen geplaatst en warmtepompen en een warmteterugwininstallatie aangeschaft.  Daardoor zijn de energielasten teruggebracht van € 600 naar € 140/mnd! Door de lage  energierekening kunnen de zaalhuren omlaag en blijft er maandelijks een substantieel bedrag over om te investeren in activiteiten voor alle leeftijden. Het dorpshuis blijft zo rendabel, de kosten voor activiteiten laag, ook bij een krimpende bevolking of in tijden van economische crisis.

• Ons Dorpshuis in Zwinderen: nieuw en modern

Twee jaar geleden waren bestuursleden van Ons dorpshuis in Zwinderen aanwezig bij de eerste Drentse Dorpendag in Hooghalen. Het bestuur had tal van ideeën om het dorpshuis functioneler in te richten, te moderniseren en last but not least: te verduurzamen. Maar ja: hoe betaal je dat? Het dorpshuisbestuur wist dat er tal van fondsen zijn waar je een beroep op kunt doen, maar waar haal je de tijd vandaan om daarmee aan de slag te gaan? Het verhaal van dorpshuis Zwartemeer en hun ervaringen met een professionele fondsenwerver bood nieuwe mogelijkheden. Nog geen 2 jaar later staat er in Zwinderen een prachtig nieuw Ons dorpshuis. Bekijk de video.


 

ddd_logo-160907_grijs-kleinColleges

• Dorpsbelangen passé: nieuwe kansen voor Dorpsbelangen

In onze snel veranderende samenleving wordt de betrokkenheid van burgers steeds meer uitgespeeld, zowel door politici en beleidsmakers als door burgers zelf. Zijn dorps- en wijkraden daarmee passé, of kunnen ze een nieuwe rol gaan spelen? En hoe ziet de rol van dergelijke bewonersoverlegorganisaties er dan uit? In opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen deed Universiteit Utrecht onderzoek naar de toekomst van dorpsbelangenorganisaties.

• Dorpsvisies maken: weten wat het dorp wil

Waarom zou je als dorp een dorpsvisie maken? En hoe doe je dat? Dorpsgemeenschap Wapserveen werkt aan haar tweede dorpsvisie. In 2012 stelden ze de eerste op aan de hand van dorpsbelevingsonderzoeken. De meeste projecten uit deze visie zijn inmiddels gerealiseerd. Aan de hand van dorpsdagboeken zijn afgelopen jaar vanuit het hele dorp weer nieuwe ideeën en wensen opgehaald die als basis dienen voor een nieuwe dorpsvisie.

• Nieuwe kijk op krimp: onderzoek benadrukt het belang van flexibel en divers (gemeentelijk) beleid)

Krimp is niet zo eenduidig als vaak gedacht wordt. Dat blijkt uit een onderzoek naar lokale demografische verschillen in regio Oost-Drenthe uitgevoerd door Marit Gorter in samenwerking met BOKD. Binnen de regio waren verschillende typen dorpen te onderscheiden die gedurende de periode 2006 – 2014 elk een andere demografische ontwikkeling laten zien. Verklaringen hiervoor lijken vooral in ruimtelijke factoren te liggen.


ddd_logo-160907_paars-kleinExcursies

• Ecologisch bermbeheer Benneveld: inwoners nemen onderhoud over van gemeente

Met ingang van 2017 onderhouden de inwoners van Benneveld zelf hun dorpsbermen. Door maaien en het maaisel af te voeren, verschraalt de berm. Er ontstaat meer variatie in de vegetatie. De berm wordt bloemenrijk en is hét visitekaartje van het dorp geworden. Het is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde) bijen, vlinders en andere insecten en een waardevolle voedselbron voor vogels. De werkgroep ‘Bloeiend Benneveld’ voert het ecologisch bermbeheer uit. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente, die bijvoorbeeld het onderhoudsbudget beschikbaar stelt aan het dorp. Bekijk de video.

• Het Zuster Mohrpark leeft weer: Hesselers zorgen samen voor hun dorpspark

PB Oosterhesselen heeft met de renovatie van het park een centrale actieve plek voor het dorp gecreëerd. Een groep van 40 vrijwilligers heeft het park omgetoverd tot een plek voor alledaagse ontmoeting en evenementen en een plek waar ruimte is voor natuur. Bloeiende en bessendragende beplanting dienen als voedsel voor vogels, vlinders en bijen.

• De Rode draad: de kunst van de natuurlijke verbinding tussen dorpen

Hoe stimuleer je de contacten tussen dorpen op een groene en kunstzinnige wijze? Drie dorpen in Coevorden zijn hiermee begonnen en hebben het plan om alle dorpen in de gemeente met elkaar in contact te brengen.


Komt u ook naar de Drentse Dorpendag?

Wilt u zich aanmelden, vul dan het inschrijfformulier in. Deelname aan de Dorpendag is gratis!

De Drentse Dorpendag wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe, gemeente Coevorden en tal van vrijwilligers uit actieve dorpen die hun verhaal vertellen.