Drentse Dorpendag

ddd_logo-160907_groen_t-klein                                                                                                                   img_20160907_132057
Het programma in vogelvlucht

10.00 – 10.15 uur Ontvangst met koffie in ’t Haoler Hoes
10.15 – 11.00 uur Welkomstwoord en forumgesprek *
11.00 – 12.00 uur Start ochtendprogramma met inspiratiesessies, colleges en debatten
12.00 – 13.00 uur Lunch en infomarkt
13.00 – 13.30 uur Kennisquiz met mooie prijzen
13.30 – 15.30 uur Start middagprogramma met inspiratiesessies, colleges en debatten
15.30 uur Afsluitende borrel

* Het forumgesprek is met bijdragen van BOKD voorzitter Jofien Brink, gedeputeerde Henk Jumelet en wethouder gemeente Midden-Drenthe Emko Dolving. Dagvoorzitter is Eric van Oosterhout.

Op zoek naar inspiratie en verdieping, nieuwe kansen voor dorp of dorpshuis? In gesprek met lokale en regionale politiek en beleidsmakers? Of op zoek naar de juiste personen om uw initiatief verder te helpen? Op 29 oktober organiseert BOKD de eerste Drentse Dorpendag. Het dorp Hooghalen vormt het decor van deze bijzondere dag.

Dorpse zaken centraal

Er wordt momenteel veel geschreven en gesproken over de rol van burgers in de participatiesamenleving. De druk op vrijwilligers in dorpen is groot, maar dorpen zijn al jaren flexibel gebleken en tot grote dingen in staat. BOKD wil laten zien wat dorpen zoal doen, wat ze nodig hebben om actief aan de leefbaarheid te werken en wat de rol van overheden en organisaties hierin kan zijn. We willen dorpen elkaar laten inspireren en samen hun stem laten horen.

Kracht van kleine dorpen

In een gevarieerd programma met workshops, debatten, colleges en creatieve brainstormsessies wil BOKD de kracht van de Drentse dorpen laten zien. Aan elkaar en aan de politiek. Het woord is nu aan de actieve en betrokken dorpsbewoners zelf, dorpse zaken staan centraal. Laat u inspireren door hun verhalen over aanpakken, doorzetten en successen vieren. Over hoe u uw project het beste vorm kunt geven, waar u rekening mee moet houden, hoe u fondsen werft, uw dorp betrekt, en ga zo maar door. Ook is er een infomarkt waarop verschillende organisaties zich presenteren die zich inzetten voor een leefbaar platteland. Laat u informeren over wat zij voor u en uw dorp kunnen betekenen.


Wat kunt u verwachten op de Drentse Dorpendag?

ddd_logo-160907_groen-kleinInspiratie

• Samenwerken maakt sterk
De dorpen in Midden-Drenthe werken al 20 jaar samen in het dorpenoverleg Midden-Drenthe. Vertegenwoordigers van het Dorpenoverleg vertellen over het belang van samenwerking en welke resultaten ze bereikt hebben.

• Glasvezel en leefbaarheid
Sinds augustus 2016 heeft Eco-Oostermoer een werkend glasvezelnetwerk. ECO-Oostermoer Verbindt maakt uitdrukkelijk een verbinding tussen glasvezelaanleg en versterking van de leefbaarheid.

• Betaalbaar bouwen in kleine kernen
Op welke manier kunt u als dorp betaalbare en geschikte woningen voor ouderen en jongeren creëren. Eexterveen vertelt over hun aanpak bij de bouw van starterswoningen.

• Een visie voor het dorp
Werk als inwoners aan een toekomstagenda voor uw dorp, aan uitdagingen voor woon- en leefplezier. Wat heeft het dorp nodig om een vijf-sterrendorp te worden? De Groeve vertelt welke stappen zij hebben gezet in samenwerking met BOKD en Buurtwerk.

• Statushouders en azc’s
Hoe gaat u als dorp om met de komst van vluchtelingen en hoe is de samenwerking met gemeenten en het COA. Welke rol kunt u als dorp spelen in het verwelkomen van nieuwe Nederlanders; statushouders.

• Energie voor de toekomst
Welke meerwaarde kan het opzetten van een energiecoöperatie voor uw dorp betekenen en wat zijn mogelijkheden van collectieve zonnepanelen – op bijvoorbeeld een boerenschuur, het dorpshuis of de school – en de postcoderoos-regeling.

• Onbeparkt Holtbaar
Duurzaamheid gaat verder dan een energiezuinig dorpshuis. Met de campagne Dorpshoezen Onbeparkt Holtbaar worden dorpshuizen en bewoners in de gemeente Midden-Drenthe gestimuleerd om samen te werken aan nieuwe duurzame initiatieven.

• Drentse Uitmaand in dorpshuizen
Onlangs heeft een aantal dorpshuizen deelgenomen aan de Drentse Uitmaand. In elk dorpshuis was een leuke dag georganiseerd met culturele activiteiten. De dorpshuizen vertellen u over hun ervaringen en Kunst en Cultuur Drenthe vertelt hoe zij u kunnen ondersteunen met het opzetten van een aansprekend activiteitenaanbod.

• Energiebesparing in dorpshuizen
Dorpshuis de Meerstal in Zwartemeer heeft flinke stappen gezet in besparingen op de energielasten. Ze hebben onder meer geïnvesteerd in een warmteterugwinning installatie en zonnepanelen. Daar was veel geld voor nodig! De Meerstal laat u zien hoe zij de plannen hebben gefinancierd. De BOKD kan u helpen om te zoeken naar financiering van uw plannen.

• Huus van de Taol
Het Huus van de Taol biedt al jaren leuke en interessante cursussen aan, zoals de Drenthecursus en Dieper deur Drenthe. Cursussen over met name de Drentse taal, maar ook over de Drentse geschiedenis. Die zouden niet misstaan in uw dorpshuis en dat zou best vaker mogen! Abel Darwinkel gaat graag met u in gesprek over hoe het aanbod van Huus van de Taol in te passen is in de dorpshuizen.

• Ondernemende organisaties hebben toekomst
Veranderen kost meestal extra middelen en altijd moeite. Geld hoeft geen struikelblok te worden mits …. en dan al die moeite, lukt dit nog met vrijwilligers? Jan Klumper vertelt hoe u als dorp en dorpshuis ondernemender kunt worden.

• Herbestemming van vastgoed
Er staat een (beeldbepalend) gebouw in uw dorp al jaren leeg. Wat doet u daar mee als dorp? In Roderesch zocht Plaatselijk Belang met succes naar een invulling voor de leegstaande school. Zowel sociale als commerciële functies kregen een plek.

• Drents groen
Verschillende dorpen beheren het groen in en om hun dorp. Er zijn zelfs dorpen die een dorpsbosje in eigendom hebben. Waarom doet u dat als dorp, wat komt er zoal bij kijken en hoe zorgt u er voor dat het ook echt van het dorp zelf wordt.

• Zorgen doe je samen
Steeds meer dorpen zetten zelf projecten om het zorgen voor elkaar te stimuleren. Dorpen hopen zo hun inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te houden. Verschillende projecten zorgen voor de verbinding tussen zorgvragers en de hulp door zowel vrijwilligers en professionals.

ddd_logo-160907_grijs-kleinColleges

• Omgevingswet

Deze nieuwe wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen meer beleidsvrijheid, maar ook particulieren en ondernemers krijgen meer ruimte om met nieuwe ideeën en plannen te komen. Tijdens dit college wordt ingegaan op deze nieuwe wet en hoe u als dorpsvereniging hiervan gebruik kunt maken.

• Online dorpsplatforms

Met dit college vindt u beter de weg in het grote aantal online buurtplatformen en hoe u daaruit een goede keuze maakt. En als u eenmaal gekozen hebt, hoe maakt u dat dan tot een succes? Hoe zorgt u dat het hele dorp meedoet, ook de mensen zonder internet? Aan de hand van een beproefd stappenplan wordt getoond welke stappen u hierin neemt en welke vragen hierbij aan de orde zijn.

• Democratische vernieuwing

Er gaan allerlei denkbeelden rond die de oplossing moeten bieden voor de issues die we in de samenleving tegenkomen; lage democratische betrokkenheid, decadente leiders, botsing systeemwereld en samenleving, massaal afgehaakte bewoners, bejubelen van burgerinitiatieven, kreten als loslaten, faciliteren, enz. In die zin is dit college niet anders. Wat verschilt, is dat dit college wel een echte oplossing biedt. Besturen en initiatief nemen zijn twee kanten van dezelfde medaille, het is tijd voor democratische vernieuwing.

ddd_logo-160907_paars-kleinDebatten

Ga in gesprek met elkaar, met de politiek en maatschappelijke instanties in twee debatten.

• Het dorp van de toekomst
Hoe ziet het dorp van de toekomst er uit? Wat is nodig om een dorp minimaal leefbaar te houden? Wat kunnen nieuwe technologieën voor het dorp betekenen? We gaan met elkaar in gesprek over de kansen om dorpen duurzaam leefbaar te maken.

• Nieuwe democratie
We willen steeds meer invloed hebben op ons eigen leven en leefomgeving. Gemeenten worstelen met het draagvlak voor hun beleid. Sommige dorpen mogen met een burgerbegroting zelf beslissen waar gemeenschapsgeld aan besteed wordt. Via loting worden inwoners van een gemeente betrokken bij besluitvorming. Welke rol spelen dorpsbelangen in deze ontwikkelingen?


Kom naar de dorpendag en meld u nu aan

Wilt u zich aanmelden? Vult u dan onderstaand formulier in, bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Sonja Corsmit via 0592-315121. Deelname aan deze dag is gratis!

Vooraf inschrijven op programmaonderdelen is niet nodig. U kunt uw keuze op de dag zelf maken.

 

De Drentse Dorpendag wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe, gemeente Midden-DrentheKNHM, Platform Burgerkracht, Netwerk Duurzame Dorpen en tal van vrijwilligers uit actieve dorpen die hun verhaal vertellen.