Drents groen

De liefde voor paard en machine

En de boeren, spelen zij nog een rol? De uitdunning van de boerenstand was in de afgelopen decennia . In de gemeenteraden is hun politieke invloed uitgehold en in hun vrije tijd onderscheiden zij zich nauwelijks van hun dorpsgenoten. Als voedselproducent opereert hij op de wereldmarkt en zonder een pc kan hij zijn bedrijfsvoering en boekhouding niet runnen. Lokaal spelen alleen de vergrijsde boermarken nog een rol in het beheer van het jachtveld en de spoelplaatsen voor sproeimachines. Maar met zijn machinepark spelen de nog schaarse boeren nog steeds een cruciale rol in de logistiek bij evenementen.
Op de regionale trekkertrek manifestaties tonen de overlevers oorverdovend de vitaliteit van hun sector. Bij het jaarlijkse schoonploegen gaat het om vakmanschap en precisie. Hoe sneller de modernisering, hoe korter de omlooptijd voor nostalgie. Oldtimer trekkers, dorsmachines en zelfs de eerste combines die door buitenstaanders nog als fenomenen van het moderne platteland gelden, vormen nu de geijkte nostalgica op dorpsfeesten.