Videma, Buma en Sena compenseren buurt- en dorpshuizen voor gedwongen coronasluiting

Van 15 maart tot 1 juni van dit jaar waren de deuren van de buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona, op last van de overheid gesloten. Dorps- en buurthuizen waar muziek ten gehore wordt gebracht en/of televisieprogramma’s worden vertoond moeten hiervoor betalen maar hebben in deze maanden geen gebruik kunnen maken van hun licentie bij Buma, Sena en/of Videma.

Van de compensatieregeling i.v.m. de gedwongen coronasluiting die deze Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) hebben opgesteld, waren buurt- en dorpshuizen eerst uitgesloten. Naar aanleiding van een brief die de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners hebben geschreven om hier tegen te protesteren, is daar verandering in gekomen. Sena en Buma zullen de komende weken op basis van de licenties de compensatie uitvoeren.  

Videma kan uit haar klantenbestand niet herleiden welke accommodaties in de categorie ‘buurt- en dorpshuizen’ vallen. Men heeft daarom de provinciale ondersteuningskoepels gevraagd een lijst aan te leveren van buurt- en dorpshuizen die een licentie hebben bij Videma.

Wanneer je buurt- of dorpshuis een Videma licentie heeft en je in aanmerking wilt komen voor compensatie, vragen we je om de volgende gegevens: naam buurt- of dorpshuis, adres en licentienummer van Videma. Graag gegevens doorgeven via onderstaand formulier (klik op de link). Aanleveren van de gegevens kan tot 30 november!

* Formulier

Op deze manier kan jullie buurt- of dorpshuis voor de compensatieregeling aangemeld worden. Het licentienummer vind je op de factuur van Videma. 

Let op! Het gaat bij deze inventarisatie dus alleen om de Videma licenties en graag alert zijn op het licentienummer, dit is een cijferreeks dat bestaat uit vijf cijfers – jaartal, dus bijvoorbeeld 12345 – 2020.

Aanleveren van de gegevens kan tot 30 november. Er is geen mogelijkheid om op een later moment voor de compensatie in aanmerking te komen.
Informatie over Buma, Sena en Videma vind je op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl.