De verkiezing

BOKD organiseert in 2023, na de eerdere edities in 2015, 2017 en 2020, opnieuw de verkiezing Dorpshuis van het jaar. De verkiezing is bedoeld voor alle dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s in Drenthe. Deze keer opnieuw in nauwe samenwerking met RTV Drenthe.

Er is een speciale ‘verkiezingswebsite’ online gezet waarop alle informatie over de verkiezing te lezen is:

www.drentsdorpshuisvanhetjaar.nl

Opzet en tijdspad

De aftrap van de verkiezing dorpshuis van het jaar heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 april jl. Dorps- en buurthuizen die willen deelnemen aan de verkiezing kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en dat kan tot en met zondag 18 juni. De vakjury zal in de tweede helft van juni een keuze maken welke 6 dorps- en buurthuizen zullen meedoen aan de verkiezing. Alle andere activiteiten zullen na de zomervakantie plaatsvinden. De winnaar zal bekend worden gemaakt bij de Drentse Dorpendag op zaterdag 18 november. Voor meer informatie over de opzet en het tijdspad van de verkiezing verwijzen we u graag naar het wedstrijdreglement.

dorpshuizen op tv

Marjolein Lauret en Harm Dijkstra van RTV Drenthe doen verslag van de verkiezing en gaan langs bij de zes finalisten. De uitzendingen vinden plaats van dinsdag 26 september tot en met dinsdag 7 november 2023. De winnaar zal bekend worden gemaakt op de Drentse Dorpendag op zaterdag 18 november.

prijzengeld

De dorps- en buurthuizen die door de vakjury worden geselecteerd voor deelname ontvangen 2.500 euro. Het winnende dorpshuis krijgt daar bovenop nog eens een bonus van 1.500 euro én de titel ‘Dorpshuis van het Jaar 2023’.

Nieuw aan deze verkiezing is dat ook de afvallers een financiële bijdrage van 1.000 euro tegemoet kunnen zien.

Maar dat is niet alles. Of jullie dorps- of buurthuis wordt geselecteerd voor deelname of niet: we hebben een programma vastgesteld waarbij we veel momenten gaan inbouwen waarbij dorps- en buurthuizen een kijkje bij elkaar in de keuken gaan nemen om inspiratie op te doen.

aanmeldingsformulier

U kunt zich aanmelden voor de verkiezing dorpshuis van het jaar door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. De adviseurs van de BOKD zijn beschikbaar voor hulp bij het invullen van het formulier. De adviseurs zijn onafhankelijk en kunnen u helpen om uw aanmelding zo kansrijk mogelijk te maken. De adviseurs spelen geen rol bij de keuze welke dorps- en buurthuizen worden geselecteerd voor deelname. Die taak ligt bij de vakjury.