Update Veelgestelde vragen openstelling dorpshuizen per 1 juli 2020

Het kabinet heeft per 1 juli een verruiming aangekondigd m.b.t. de openstelling van gebouwen. De belangrijkste veranderingen voor buurt- en dorpshuizen zijn dat het maximum aantal bezoekers van 30 is losgelaten en dat met ingang van 1 juli maximaal 100 bezoekers zijn toegestaan. Daarnaast zijn ook binnensport activiteiten zoals gymnastiekverenigingen en andere (zaal) sporten weer toegestaan, evenals fitness, yoga, etc.

Los van bovenstaande wijzigingen biedt de veelgestelde vragenlijst antwoord op tal van praktische vragen die buurt- en dorpshuizen hebben naar aanleiding van de openstelling in relatie tot corona. De Veelgestelde vragenlijst is tot stand gekomen door een werkgroep van de Vereniging van Drentse Gemeenten in samenwerking met BOKD. De vragenlijst is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Drenthe.