Uitnodiging online informatiebijeenkomst subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven 18 januari 2021

Bent u als Drentse inwoner bezig met een lokaal energie-initiatief of wil u (met een
groep bewoners) aan de slag met maatregelen die nodig zijn in de energietransitie?
Provincie Drenthe stelt sinds 1 januari 2021 subsidie beschikbaar voor deze zogeheten
collectieve energie-initiatieven. Met deze subsidieregeling kunnen Drentse inwoners en
bewonersgroepen via lokale initiatieven zelf aan de slag. Ook bestaande
energiecoöperaties en energie-initiatieven kunnen gebruik maken van deze regeling.

De provincie Drenthe organiseert een online informatiebijeenkomst over de
subsidieregeling collectieve energie-initiatieven. Wij nodigen u bij deze van harte uit om
hieraan deel te nemen. In deze bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over de
regeling en krijgt u de gelegenheid vragen te stellen.


Bent u lid van een bestaande energiecoöperatie, wilt u een coöperatie oprichten of bent u
op een andere manier geïnteresseerd in de mogelijkheden? Sluit dan aan bij een van de
twee bijeenkomsten. Kent u mensen die hiermee aan de slag willen en deze uitnodiging
niet hebben ontvangen? Stuurt u deze dan vooral door.