Raad van Advies

De Raad van Advies Dorpshuizen bestaat momenteel uit 3 leden van dorpshuizen waarvan twee personen tevens zitting hebben in het Algemeen Bestuur van de BOKD.

  • Grietus Ensing, voorzitter en bestuurslid BOKD
  • Hein Akerboom
  • Anda Vonk
Doelstelling

De doelstelling van de Raad van Advies is het waarborgen van een aansprekend activiteiten aanbod ten behoeve van de dorpshuizen in Drenthe. Binnen de kaders van het werkplan zoals dat met de provincie is afgesproken. Dit doet zij door te fungeren als klankbord voor de consulent dorpshuizen en het doen van gevraagde en ongevraage voorstellen aan het bestuur van de BOKD. Tevens beoordeelt de Raad van Advies het beleid en de uitvoerende activiteiten van de BOKD.

Werkwijze

De Raad van Advies vergadert minimaal vier keer per jaar. Tevens organiseert deze jaarlijks de vergadering van de aangesloten dorpshuizen. De Raad van Advies benoemt vanuit haar midden een voorzitter. Consulent Dorpshuizen heeft de rol van adviseur.

De Raad van Advies kan op basis van behoefte besluiten een werkgroep/ projectgroep samen te stellen die aan de slag gaat met een specifiek onderwerp.