Raad van Advies dorpshuizen

Doelstelling

De Raad van Advies (RvA) dorpshuizen zijn de vertegenwoordigers van de bij de BOKD aangesloten dorps- en buurthuizen. Zij denken mee met de BOKD om een aansprekend activiteiten aanbod te organiseren binnen de kaders van het werkplan zoals dat met de provincie is afgesproken. Dit doet zij door te fungeren als klankbord voor de adviseur dorpshuizen en het doen van gevraagde en ongevraagde voorstellen aan het bestuur van de BOKD. Tevens beoordeelt de Raad van Advies het beleid en de uitvoerende activiteiten van de BOKD.

samenstelling

De Raad van Advies dorpshuizen bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 vertegenwoordigers van dorps- en buurthuizen in Drenthe. Daarbij streven we naar een gelijkmatige verdeling over Drenthe. De Raad van Advies dorpshuizen bestaat uit:

  • Anda Vonk, Gasselternijveen (gemeente Aa en Hunze)
  • Albert Gils, Holthe (gemeente Midden Drenthe)
  • Hendrik Gelijk, Exloo (gemeente Borger Odoorn)
  • Roelie Rozema, Fort (gemeente De Wolden)
  • Hein Akerboom, Hoogeveen (gemeente Hoogeveen)
  • vacature
  • vacature

Werkwijze

De Raad van Advies vergadert vier tot vijf keer per jaar. Daarnaast neemt de RvA deel aan het jaarlijks overleg van de BOKD waar het bestuur van de BOKD, de RvA dorpen en de medewerkers van de BOKD deelnemen. De Raad van Advies benoemt vanuit haar midden een voorzitter. Paul van Schie heeft als adviseur dorpshuizen zitting in de Raad van Advies.

De Raad van Advies kan op basis van behoefte besluiten een werkgroep/ projectgroep samen te stellen die aan de slag gaat met een specifiek onderwerp.