Publicaties

De BOKD heeft een aantal brochures, stappenplannen en handleidingen ontwikkeld waarmee dorpshuizen zelf aan de slag kunnen. Voorbeelden daarvan zijn:

Ondernemingsplan stap voor stap 

‘Ondernemingsplan stap voor stap’ is een handig hulpmiddel bij het schrijven van een ondernemingsplan voor een dorpshuis of buurtcentrum. Het biedt inzicht in de toekomst en is nodig bij het aanvragen van subsidie. Bij het ondernemingsplan hoort een (meerjaren) exploitatie begroting waarmee u inzicht kunt krijgen in uw financiële situatie en plannen.

Stappenplan fondsenwerving

Het stappenplan fondsenwerving biedt u inzicht in de theorie van het fondsenwerven. Het plan belicht stapsgewijs hoe u met fondsenwerving aan de slag kunt gaan en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Bij het stappenplan ontvangt u ook een overzicht van relevante fondsen.

 

Energieke dorpshuizen

De kosten voor energie zijn vaak een hoge kostenpost voor dorpshuizen. Wat u kunt doen om deze lasten te verminderen leest u in de Brochure Energieke dorpshuizen.

Nieuwe huurders

De leegstand van maatschappelijk vastgoed is een sluimerend probleem dat ook steeds vaker zichtbaar wordt in dorpshuizen en MFA’s. Er ontstaan lege ruimtes waar ooit een kinderopvang, bibliotheek of peuterspeelzaal gehuisvest waren. Het gevolg is zichtbaar in teruglopende exploitaties van dorpshuizen en mfa’s. Ondanks dat de dorpshuizen in zwaarder weer terechtkomen zien we fraaie initiatieven van succes. Wij hebben een aantal inspirerende voorbeelden voor u verzameld in de .

Kwaliteitszorg, goed voor elkaar 

Belangrijk aspect bij het besturen van een dorpshuis of multifunctioneel centrum is dat regelmatig kritisch gekeken wordt naar het functioneren ervan. Geconstateerde problemen of knelpunten kunnen dan door het bestuur aangepakt worden en de goede punten kunnen worden versterkt. Ook biedt het de mogelijkheid om problemen te voorkomen. Dit kijken naar het eigen functioneren en het verbeteren daarvan is een voortdurend proces. Dit proces noemen we kwaliteitszorg.

Heeft u interesse in een van genoemde producten? Neem dan contact met ons op! Naslagwerken voor leden van de BOKD zijn gratis.