Provincie Drenthe stelt € 1000,- beschikbaar voor dorps- en buurthuizen

In samenwerking met CMO STAMM, de sociale agenda van de provincie Drenthe en diverse andere Drentse samenwerkingspartners ondersteunt BOKD inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het op peil houden van de leefbaarheid van dorpen en wijken. We experimenteren met nieuwe democratische vormen en in de eerste periode zijn drie pilotgemeenten gestart. In het kader van deze samenwerking delen wij graag mooie ontwikkelingen die te maken hebben met inwonerskracht in Drenthe.

Provincie biedt dorps- en buurthuizen steuntje in de rug

Een mooi voorbeeld van zo’n ontwikkeling is het feit dat Drentse dorps- en buurthuizen eenmalig € 1000,– ontvangen van de provincie Drenthe. Het college van Gedeputeerde Staten vindt de dorps- en buurthuizen in Drenthe van grote waarde voor de leefbaarheid en sociale verbondenheid in dorpen en wijken en wil ze daarom deze steun in de rug geven.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Vanwege de maatregelen door de coronacrisis, hebben dorps- en buurthuizen vaak te kampen met exploitatieproblemen. We zitten nog middenin de coronacrisis en door de geldende maatregelen hebben dorpshuizen het moeilijk. Activiteiten kunnen soms nog maar mondjesmaat worden opgestart of moeten weer worden stopgezet. Deze centra vervullen vaak een spilfunctie in een dorp of wijk en omdat we ons betrokken voelen, geven we deze eenmalige bijdrage  vanuit de Sociale Agenda. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe. We schrijven niet voor hoe de middelen besteed moeten worden, zo kunnen ook de stijgende energielasten hiermee worden betaald.”

In totaal stelt de provincie 199.000 euro beschikbaar voor de buurt- en dorpshuizen. Dorps- en buurthuizen kunnen de steun via hun eigen gemeente aanvragen.

Online bijeenkomst dorps- en buurthuizen

Dorps- en buurthuizen kunnen dit steuntje in de rug goed gebruiken. Tijdens een online bijpraatavond over functieverbreding informele zorg op woensdag 1 december spraken dorps- en buurthuizen hun zorgen uit. Omdat veel activiteiten niet zijn doorgegaan door corona en omdat dorps- en buurthuizen nu voor de derde keer te maken krijgen met beperkende maatregelen haken veel bezoekers en vrijwilligers af. Deze eenmalige financiering helpt de dorps- en buurthuizen om sociale verbondenheid in dorpen en wijken weer aan te jagen.