Energieke dorpshuizen

Project

De BOKD is in 2015 van start gegaan met de pilot Energieke Dorpshuizen. Twintig dorpshuizen doorlopen een Energie adviestraject onder begeleiding van Invent en de BOKD. Invent is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energiebesparing.

Veel buurt- en dorpshuizen hebben te kampen met hoge energielasten en daaruit voortkomende exploitatieproblemen. Niet verwonderlijk, want veel dorpshuizen zijn gesitueerd in oude en dikwijls slechts geisoleerde gebouwen met vaak ook oude technische installaties. Daarbovenop voelen vrijwilligers en gebruikersgroepen van dorpshuizen niet de last van de torenhoge energielasten en voelen dus ook niet de urgentie om daar iets aan te doen.