Projecten

De BOKD heeft de afgelopen jaren diverse projecten opgezet met als doel de bedrijfsvoering van dorpshuizen een impuls te geven. Voorbeelden van de laatste jaren zijn:

Energieke dorpshuizen

(2015-2016)

Een groep van twintig Drentse dorpshuizen doorloopt een energiebesparingstraject onder begeleiding van adviesbureau Invent. Naast een energieadvies op maat zal het energieverbruik gedurende bepaalde tijd worden gemonitord. Lees verder

Rabobank verkiezing Dorpshuis van het jaar

(2014-2015)

Dorpshuizen worden meestal bestuurd door betrokken vrijwilligers die elk voor zich oplossingen bedenken waarvoor ze staan gesteld. Het ene dorpshuis onderscheidt zich door aansprekende activiteiten te organiseren, het andere dorpshuis is innovatief op het gebied van duurzaamheid, weer anderen gaan planmatiger aan de slag. Het zijn allemaal maatregelen die in deze tijd werken, maar ook gericht zijn op de toekomst van het dorpshuis. De BOKD was van mening dat deze mooie voorbeelden een plaats in de schijnwerpers verdienen en reden om de verkiezing Dorpshuis van het jaar te organiseren. met name die dorpshuizen die als voorbeeld kunnen dienen voor andere dorpshuizen. Het doel was een kwaliteitsslag en verdere professionalisering van de dorpshuizen te realiseren. Lees verder

Marketing voor dorpshuizen

(2012 – 2013)

Het is voor een bestuur van een dorpshuis soms een hele opgave om aansprekende activiteiten te organiseren voor nieuwe gebruikersgroepen. De ene keer slaat het aan en de andere keer niet. Om daar meer grip op te krijgen heeft de BOKD met docent Deet Hoogveld de workshop “Marketing voor dorpshuizen” ontwikkelt. Cursisten kregen inzicht in de principes van marketing en  leerden het belang van de uitstraling van een dorpshuis.