Workshop Fondsenwerving 4 maart

Inhoud van de Workshop

Veel non-profit organisaties hebben er moeite mee om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Oude vertrouwde bronnen van inkomsten vallen weg of worden minder, met name subsidies. Men moet steeds meer de eigen broek ophouden.

Er zullen nieuwe bronnen  aangeboord moeten worden, en gelukkig zijn die in Nederland nog voorhanden: Fondswerving en subsidiëring.

In Nederland zijn honderden fondsen actief op terreinen als welzijn, kunst en cultuur, gezondheidszorg, educatie, milieu. Ook overheden kennen vaak bijzondere regelingen op deze gebieden.

Alleen, zoals het vaak gaat, wie weet de weg in deze hoeveelheid van mogelijkheden? Wie weet er optimaal gebruik van te maken? Non-profitorganisaties laten nog vaak mogelijkheden liggen, gewoon omdat ze niet goed geïnformeerd zijn, de weg niet weten, opzien tegen de rompslomp die al dat werk met zich mee kan brengen.

In deze workshop willen we aandacht besteden aan verschillende aspecten, die van belang zijn om succesvol fondsen te kunnen werven. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

  1. Je moet als organisatie goed weten wat je wilt, en wat je wilt moet uitstijgen boven de normale, reguliere activiteiten van je organisatie.
  2. Zorg voor een goede presentatie van je eigen organisatie
  3. Het is van belang tijdig te weten wat je wilt
  4. Subsidiënten en fondsen zijn aanvullende financiers
  5. Zorg dat je kennis hebt van de subsidieregelingen en de fondsen, die je benadert
  6. Procedure voor subsidieaanvraag en fondsaanvraag

 

Interactief

De workshop zal op interactieve wijze vorm gegeven worden. Na een korte inleiding, waarin bovengenoemde aspecten verder worden toegelicht, zal ingegaan worden op vragen die bij de deelnemers aan de workshop leven met betrekking tot fondswerving:

  • Hebben ze al ervaring met fondswerving,
  • aan welke projecten denken ze om bij fondsen in te dienen,
  • welke knelpunten zien ze bij fondswerving,
  • op welke vragen willen de deelnemers aan de workshop een antwoord zien te krijgen?
Jos Gerritsen

De workshop wordt geleid door Jos Gerritsen, directeur van het bureau C.F.G., een bureau dat gespecialiseerd is in het doen van fondsaanvragen voor de welzijnssector en de culturele sector. Jos is zijn hele arbeidzame leven werkzaam geweest in het opbouwwerk en het welzijnswerk voor ouderen, en sinds 2003 heeft hij zijn eigen bureau voor fondswerving opgericht. Hij heeft inmiddels enkele honderden fondsaanvragen gedaan, en beschikt zo over een grote en uiteenlopende praktijkervaring. In de provincie Drenthe heeft hij ca. 45 aanvragen opgesteld, hij is zo’n beetje de huis-fondsenwerver binnen de gemeente Emmen. Als een organisatie voor een investeringssubsidie bij de gemeente Emmen aanklopt, dan wordt die organisatie door de gemeente vaak naar zijn bureau doorverwezen. “Zie eerst maar wat je via fondswerving binnen kunt halen, en kom dan nog maar eens bij ons terug”, is het motto van de gemeente.

Hij wil in deze workshop zijn ervaring graag met de deelnemers delen.

Waar en wanneer

Datum: 4 maart in ‘t Haolerhoes
Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Stengelinstraat 18, 9414 AV Hooghalen

Deelname

Deelname is gratis voor leden van de BOKD.