Cursus Sociale Hygiëne op 24 april en 8 mei

Dorpshuizen die alcohol schenken zijn verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Op deze vergunning moeten de namen van tenminste twee zogenoemde leidinggevenden staan die over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken. Niet zelden draait een dorpshuis op de papieren van dorpsgenoten die niet (meer) actief betrokken zijn bij het dorpshuis. Geen wenselijke situatie want een leidinggevende is wel verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet.

BOKD organiseert de cursus in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en deze wordt gegeven door Johan de Boer van Sociale Hygiëne Noord Nederland. Johan de Boer heeft ruime ervaringen in het geven van de cursus Sociale Hygiëne aan para-commerciële instellingen. Het examen wordt afgenomen door de SVH (Stichting Vakonderwijs Horeca).

De kosten bedragen € 200 per persoon voor leden. Niet leden betalen € 275 per deelnemer. Dat zijn de kosten voor deelname aan de cursus, het lesmateriaal (boek en examenvragen), afsluitend examen, koffie en thee.

Als uw organisatie lid wordt van BOKD, dan brengen wij de meerprijs van de cursus (€ 75) in mindering op het lidmaatschap.

Wilt u meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met consulent dorpshuizen Paul van Schie of bel met 0592-315121.

In verband met het tijdig kunnen bestellen van het lesmateriaal vragen we u zich uiterlijk 16 april aan te melden voor deelname. 

Cursus en examen data

Dinsdag 24 april en dinsdag 8 mei van 19.30 uur tot 22.00 uur. Examen op donderdag 24 mei vanaf 19.30 uur.

Cursus locatie

Dorpshuis ‘t Haoler Hoes, Stengelinstraat 18, 9414 AV Hooghalen

Examenlocatie

Woldwijckcentrum, Pleiaden 21, 9602 KD Hoogezand

Direct inschrijven