Sociale Hygiëne 20 maart & 3 april

De BOKD organiseert voor het elfde achtereenvolgende jaar de cursus Sociale Hygiëne met afsluitend het examen op donderdag 20 april. De cursus is specifiek bedoeld voor bestuurders en beheerders van dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s in Drenthe. Bovendien is de cursus met € 200 per persoon voor onze leden extra scherp geprijsd.

Dorpshuizen die alcohol schenken zijn verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Op deze vergunning moeten de namen van tenminste twee zogenoemde leidinggevenden staan die over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken. Niet zelden draait een dorpshuis op de papieren van dorpsgenoten die niet (meer) actief betrokken zijn bij het dorpshuis. Geen wenselijke situatie want een leidinggevende is verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet.

Cursusdata en locaties

Cursusdata

  • maandag 20 maart: dorpshuis de Weidehoek, Meester Haddersstraat 31A, 9418 PB Wijster
  • maandag 3 april: dorpshuis de Weidehoek, Meester Haddersstraat 31A, 9418 PB Wijster
  • tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

Examendatum

Drenthe en Groningen samen

BOKD organiseert de cursus in samenwerking met Groninger Dorpen en deze wordt gegeven door Johan de Boer van Sociale Hygiëne Noord Nederland. Johan de Boer heeft ruime ervaringen in het geven van de cursus Sociale Hygiëne aan para-commerciële instellingen. Het examen wordt afgenomen door Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH).

De cursusprijs is € 200 per deelnemend lid. Niet leden betalen € 275. Dat zijn de kosten voor deelname aan de cursus, het lesmateriaal (boek en examenoefeningen), afsluitend examen, koffie en thee. Indien het dorpshuis lid wordt van onze vereniging wordt de meerprijs in mindering gebracht op het lidmaatschap.

Aanmelden

LET OP: per 9 maart 2023 hebben wij 19 aanmeldingen en daarmee is de cursus VOL. Heeft u belangstelling voor de cursus dan kunt u dat aangeven via het aanmeldingsformulier. In het geval dat er afmeldingen zijn kunt u alsnog meedoen.

In verband met tijdige bestelling van het lesmateriaal kun je, je aanmelden tot maandag 13 maart.