Sociale Hygiëne 25 maart & 8 april

De BOKD organiseert voor het elfde achtereenvolgende jaar de cursus Sociale Hygiëne met afsluitend het examen op donderdag 28 april. De cursus is specifiek bedoeld voor bestuurders en beheerders van dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s in Drenthe. Bovendien is de cursus met € 200 per persoon voor onze leden extra scherp geprijsd.

Dorpshuizen die alcohol schenken zijn verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Op deze vergunning moeten de namen van tenminste twee zogenoemde leidinggevenden staan die over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken. Niet zelden draait een dorpshuis op de papieren van dorpsgenoten die niet (meer) actief betrokken zijn bij het dorpshuis. Geen wenselijke situatie want een leidinggevende is verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet.

Cursusdata en locaties

Cursusdata

  • maandag 25 maart: Noorderlicht, Scharmbarg 37 te Assen (dat ligt direct naast ‘t Markehuus)
  • maandag 8 april: wijkcentrum t Markehuus, Scharmbarg 35 te Assen
  • tijdstip: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Examendatum

  • donderdag 25 april: Woldwijckcentrum Hoogezand (Pleiaden 21)
  • tijdstip: 19.30 – 21.00 uur

Drenthe en Groningen samen

BOKD organiseert de cursus in samenwerking met Groninger Dorpen en deze wordt gegeven door Johan de Boer van Sociale Hygiëne Noord Nederland. Johan de Boer heeft ruime ervaringen in het geven van de cursus Sociale Hygiëne aan para-commerciële instellingen. Het examen wordt afgenomen door Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH).

De cursusprijs is € 200 per deelnemend lid. Niet leden betalen € 275. Dat zijn de kosten voor deelname aan de cursus, het lesmateriaal (boek en examenoefeningen), afsluitend examen, koffie en thee. Indien het dorpshuis lid wordt van onze vereniging wordt de meerprijs in mindering gebracht op het lidmaatschap.

Aanmelden

De cursus Sociale Hygiëne is volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst. Mochten zich een kandidaat afmelden voor de cursus van dit jaar dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt zich ook aanmelden voor de cursus van 2025. Aanmelden verplicht u tot niets!

LET OP:

Met ingang van 1 juli 2023 is er een nieuw register Sociale Hygiëne in het leven geroepen. Het register Sociale Hygiene is ondergebracht bij de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Wie ná 1 juli 2023 een door Lcsh erkend diploma Sociale Hygiëne haalt, moet zichzelf aanmelden bij het nieuwe Register Sociale Hygiëne via deze website. Dit gaat bij het nieuwe register dus niet meer automatisch. Aanmelden kan met behulp van DigiD en kost € 92.