Sociale Hygiëne 28 maart & 11 april

De BOKD organiseert voor het tiende achtereenvolgende jaar de cursus Sociale Hygiëne met afsluitend het examen op donderdag 28 april. De cursus is specifiek bedoeld voor bestuurders en beheerders van dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s in Drenthe. Bovendien is de cursus met € 200 per persoon scherp geprijsd.

Dorpshuizen die alcohol schenken zijn verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Op deze vergunning moeten de namen van tenminste twee zogenoemde leidinggevenden staan die over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken. Niet zelden draait een dorpshuis op de papieren van dorpsgenoten die niet (meer) actief betrokken zijn bij het dorpshuis. Geen wenselijke situatie want een leidinggevende is verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet.

Cursusdata en locaties

Cursusdata

  • maandag 28 maart: NTB
  • maandag 11 april: NTB
  • tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

Examendatum

  • donderdag 28 april: NTB
  • tijdstip: 19.30 – 21.00 uur

Drenthe en Groningen samen

BOKD organiseert de cursus in samenwerking met Groninger Dorpen en deze wordt gegeven door Johan de Boer van Sociale Hygiëne Noord Nederland. Johan de Boer heeft ruime ervaringen in het geven van de cursus Sociale Hygiëne aan para-commerciële instellingen. Het examen wordt afgenomen door Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH).

De cursusprijs is € 200 per deelnemend lid. Niet leden betalen € 275. Dat zijn de kosten voor deelname aan de cursus, het lesmateriaal (boek en examenvragen), afsluitend examen, koffie en thee. Indien het dorpshuis lid wordt van onze vereniging wordt de meerprijs in mindering gebracht op het lidmaatschap.

Aanmelden, klik hier

In verband met tijdige bestelling van het lesmateriaal kun je, je aanmelden tot maandag 21 maart.