Ook in 2021 steun voor dorps- en buurthuizen via het gemeentefonds

Gemeenten krijgen ook in 2021 vanuit het Rijk compensatie voor extra uitgaven aan dorps- en buurthuizen in verband met de coronacrisis. Uit de septembercirculaire van het ministerie van BZK blijkt dat er 60 miljoen voor culturele instellingen en dorps- en buurthuizen beschikbaar wordt gesteld via het Gemeentefonds. 10 miljoen hiervan is bestemd voor dorps- en buurthuizen waarbij aangemerkt dat middelen die gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen vrij besteedbaar zijn. 

Via dit rekenblad op de site van de Rijksoverheid is precies te zien hoeveel iedere gemeente uit de 10 miljoen ontvangt voor de dorps- en buurthuizen. Open het blad ‘opbouw bedragen 4e en 5e pakket’ en scroll naar rechts naar de kolom ‘buurt- en dorpshuizen 2021’.

Om het zoeken iets te vereenvoudigen heeft BOKD de bijdragen voor alle buurt en dorpshuizen aan Drentse gemeenten tezamen in een document gezet. Het gaat om een bedrag van in totaal 240.000 euro.

steun gemeenten aan buurt en dorpshuizen in 2020

In september 2020 had het Ministerie van BZK € 17 miljoen euro uitgekeerd aan gemeenten voor buurt- en dorpshuizen. Dat geld was weliswaar geoormerkt, maar het stond gemeenten vrij om dat naar eigen inzicht op een andere manier te besteden. BOKD en veel buurt en dorpshuizen hebben aan gemeenten gevraagd om dat geld ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan buurt en dorpshuizen en gelukkig hebben veel gemeenten dat ook gedaan.

BOKD heeft een overzicht gemaakt:

vraag je gemeente opnieuw om een bijdrage

BOKD heeft een concept brief opgesteld die buurt- en dorpshuizen zelf naar hun gemeente kunnen sturen om hen te vragen het geld, dat bestemd is voor buurt en dorpshuizen, ook daadwerkelijk aan buurt- en dorpshuizen te besteden. Het idee is om de brief te richten aan het College en Gemeenteraad met daarbij een afschrift aan de verantwoordelijk ambtenaar. Stuur de brief eventueel in samenwerking met andere buurt- en dorpshuizen naar de gemeente.