Maximale vrijwilligersvergoeding in 2024 verhoogd naar 2.100 euro

Vrijwilligersorganisaties zoals buurt- en dorpshuizen kunnen vrijwilligers voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding geven. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2024 gaat het bedrag van € 1.900 naar € 2.100 per jaar en van € 190 naar € 210 per maand. Zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeft zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger deze onkosten niet door te geven aan de Belastingdienst en hoeft er geen belasting over betaald te worden.

De regeling is van toepassing op vrijwilligersorganisaties die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting of daarvan zijn vrijgesteld, ANBI’s en sportverenigingen/stichtingen. Een verdere verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding, waar over gesproken is, wordt door de staatssecretaris niet nodig geacht.

Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding op de site van de Belastingdienst.