Kunst en cultuur en sportbeoefening weer mogelijk in buurt- en dorpshuis

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag en op basis van overleg met het ministerie van VWS, geldt met onmiddellijke ingang de onderstaande aanpassing op de handreiking van 30 november 2021.

Wellicht ten overvloede:

  • Dorpshuizen en buurt- en wijkcentra blijven geopend voor georganiseerde dagopvang en opvang van kwetsbare groepen. Hier geldt geen verplichte eindtijd en geen groepsmaximum.
  • sociaal werk activiteiten voor binnen kunnen gewoon doorgaan zonder eindtijd en zonder groepsmaximum.

Bron: Sociaal Werk Nederland