GELUKT! Ook buurt- en dorpshuizen komen in aanmerking voor schaderegeling TOGS!

Na het nodige lobbywerk is het gelukt de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 toe te voegen aan de schaderegeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Buurt- en dorpshuizen hebben over het algemeen een van deze SBI-codes. De TOGS  is een regeling i.v.m. de coronacrisis, waarmee ondernemers een eenmalig bedrag van € 4.000 kunnen ontvangen, en is naar eigen inzicht te besteden. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. Daarna wordt de regeling vervangen door de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB), deze gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020.

Buurt- en dorpshuizen die de TOGS aanvragen moeten ook voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling waaronder:

•             De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro. Je omzetverlies heeft betrekking op de hoofd- of nevenactiviteit die onder de regeling valt.

•             De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Exclusief personeelskosten want daarvoor is de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Aanvragen van de TOGS kan met eHerkenning 1 (of hoger) of DigiD. Zie veelgestelde vragen TOGS. Aanvragen kan tot en met 26 juni 17.00 uur.

Zie ook het persbericht van de LSA en LVKK en de brief van staatssecretaris Mona Keizer aan de Tweede Kamer: