Kunst en cultuur

gezamenlijke aanvraag

Dorpshuizen in Havelte, Nieuw Roden en Schoonebeek hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend. De Veldkei, Nij Roon en ‘t Aole Gemientehoes hebben de ambitie om de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur een impuls te geven. Er is een werkgroep geformeerd met twee deelnemers per dorpshuis en een adviseur van K&C en BOKD. Deze werkgroep gaat met elkaar nadenken over programmering van kunst en cultuur activiteiten vanaf september 2021 alsmede de marketing en PR. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van elkaars  kennis, kunde en netwerk.

Elementair onderdeel van dit plan is het reserveren van financiële middelen voor de programmering. Deze middelen worden in een ‘garantiefonds’ gestopt. Het verschaft dorpshuizen de mogelijkheid om ‘grotere’ activiteiten te boeken. De insteek is dat de activiteiten zichzelf moeten bekostigen. Mocht dat, ondanks alle inspanningen, niet lukken dat lopen dorpshuizen niet onmiddellijk zelf risico. Is de kaartverkoop wel een succes, dan blijft het geld in het garantiefonds.

De deelnemers hebben de ambitie om deze gezamenlijke aanpak op termijn Drenthe breed uit te kunnen rollen.

interview dorpshuis nij roon

Whatever’s Left in dorpshuis Nij Roon met tweede en derde van rechts Tineke Rispens en Jofien Brink

Even voorstellen

We zijn in gesprek met Tineke Rispens en Jofien Brink van dorpshuis Nij Roon in Nieuw Roden. Nieuw Roden telt 1275 inwoners en ligt onder de rook van Roden in de gemeente Noordenveld. Tineke: Ik woon sinds 1987 in Nieuw Roden. Sinds 2000 ben ik actief voor de activiteitencommissie van het dorpshuis. Daar hou ik me bezig met de organisatie van activiteiten en we bedenken ook nieuwe activiteiten met elkaar. Jofien: ik zit in het algemeen bestuur van het dorpshuis en daarnaast heb ik ook zitting in de activiteitencommissie. De commissie telt vier personen. Naast een vrijwillig bestuur telt het dorpshuis een betaalde beheerder en een flink aantal vrijwilligers waarvan een aantal een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Waar zijn jullie mee bezig?

Binnen het project functieverbreding doen wij mee aan de pilot kunst en cultuur. Een paar jaar geleden waren we met elkaar in gesprek over hoe we ons activiteiten aanbod een Boost konden geven. We wilden nieuwe activiteiten ontwikkelen, maar ook nieuwe mensen in ons dorpshuis verwelkomen. In de enquête die we hebben ingevuld voor de provincie hebben we aangegeven dat we ons aanbod op het gebied van kunst en cultuur wilden versterken.  We deden al wat op dat vlak, maar wilden het een steviger basis geven. Gaandeweg hebben we toen met de dorpshuizen in Havelte en Schoonebeek en hulp van de BOKD een plan ontwikkelt. Wat we voor ogen hebben is dat er elke maand tenminste één culturele activiteit wordt geprogrammeerd. Tot aan de zomer van 2022 hebben we de programmering rond. De ene maand is dat muziek, de andere keer een lezing of toneel.

Kijk hier voor de programmering van Nij Roon.

Waar staan jullie nu in het proces?

We zijn heel druk met pionieren. In de eerste helft van dit jaar hebben we met de andere dorpshuizen in deze pilot deelgenomen aan de cursus Marketing. Centrale vraag daarbij: waar is behoefte aan in ons dorp? Daarover moet je in gesprek met de gebruikersgroepen en dat was door corona niet gemakkelijk. Die input was wel een basis voor de programmering en die gesprekken willen we ook het komende jaar blijven voeren. Daarnaast hebben we ook intern een aantal zaken beter op elkaar afgestemd. Om de plannen tot een succes te maken moet je goed met elkaar samenwerken. De activiteiten commissie komt met een voorstel voor de agenda, het bestuur geeft er een klap op zodat het financieel is gedekt en de PR commissie zorgt ervoor dat er flyers worden gemaakt en persberichten worden verstuurd.

Daarmee is het helaas nog niet gelijk een succes. Op zaterdag 18 september hadden we een band geboekt: Whatever’s Left. Een hartstikke leuke Ierse Folk band. De mensen die aanwezig zijn geweest hebben een hele leuke avond gehad, maar dat waren er maar 25. Dat had deels natuurlijk ook met corona te maken. Mensen zijn toch nog wat huiverig om de deur uit te gaan en het hielp misschien ook niet mee dat we al vroegen om een corona toegangsbewijs. Maar daar zaten al wel nieuwe mensen tussen. Wat we beogen is dat die activiteiten, ook door mond op mond reclame, het komende jaar steeds meer bezoekers zullen krijgen.

Op welke wijze worden het dorp en andere partijen betrokken?

We doen een heleboel aan PR. Informatie op onze site en sociale media en mailings naar gebruikersgroepen in ons dorpshuis. Zij hebben direct contact met hun leden en we vragen hen met klem om ons nieuwe aanbod onder de aandacht te brengen. Willen we dorpshuis Nij Roon in de benen houden, dan moeten we dat met elkaar doen.

Wanneer vinden/ denken jullie dat het klaar is?

Het is nooit klaar! De huidige commissie heeft al zoveel inspanningen gepleegd om telkens opnieuw aansprekende activiteiten op te starten en in de benen te houden. Vroeger liepen er nog allerlei betaalde krachten rond vanuit de Stichting WIN (Welzijn in Noordenveld), die met bewoners nieuwe activiteiten gingen opzetten, maar die zijn allemaal weg bezuinigd. Net als het ICO dat voorheen veel cursuswerk in het dorpshuis organiseerden. Nu ligt dat allemaal op het bordje van vrijwilligers en dat vinden we leuk en doen we graag, maar is ook zwaar. Als we dit cultuur aanbod op poten hebben gezet, dan dragen we het stokje graag over aan de jongere generatie.

zelf aan de slag?

Wil je, jullie activiteitenaanbod van een impuls voorzien? Bijvoorbeeld door muziekonderwijs, creatieve workshops, dans of beweging aan te bieden? Of denk je erover om muziekvoorstellingen of (jeugd) theater in je dorp of dorpshuis te programmeren? Neem dan ool eens contact op met K&C Drenthe. K&C heeft contact met kunstenaars in heel Drenthe. Dat gaat om professionele, semi professionele en amateurgezelschappen, bijvoorbeeld poppentheaters, toneelgezelschappen en popmuzikanten.

BOKD heeft een overzicht gemaakt van activiteiten die nu al in andere buurt- en dorpshuizen plaatsvinden. Gebruik deze lijst ter inspiratie van nieuwe activiteiten in jullie eigen buurt- of dorpshuis.