Formele en informele zorg

De dorpen Een, Grolloo, Eexterzandvoort, De Broekstreek, Eexterveen, Uffelte, Zandpol en Witteveen zijn vanuit hun dorpshuis aan de slag met het thema Formele en informele zorg. Onderstaand lees je de ervaring tot nu toe vanuit Zandpol. Het dorpshuis is begonnen met het thema Beter benutten en kwam er achter dat informele zorg ook van toepassing is.

Dorpshuis Trefpunt in Zandpol – Natasja Meijering
“Ons dorpsrestaurant in het dorpshuis; waarin we samen koken en eten!”

Wanneer ontstond interesse om de functie van jullie dorpshuis te verbreden?

Als dorpshuis hadden we een aantal jaren geleden weinig inkomsten. In eerste instantie leek dit de drijfveer om aan de slag te gaan: meer geld genereren. Dat is natuurlijk niet zo. We willen juist dat ons dorpshuis zo optimaal mogelijk wordt gebruikt. We zagen een aantal mogelijkheden en met name koken en samen eten sprong er uit. Helaas hadden we alleen een frituur! Om onze ambities waar te maken, was een verbouwing nodig. Dat kost geld en inspanningen vanuit vrijwilligers.

Hoe komen commercieel en informele zorg samen in jullie pilot?

We willen een goede, gezonde dorpsrestaurant opzetten. Met een aanbod dat aansluit bij de mensen in ons dorp, waaronder ook de ouderen. Samen eten is daarin één project. We willen ook de koppeling zien te maken met bijvoorbeeld statushouders zodat we ook via het eten verbinding tot stand kunnen brengen. Bijvoorbeeld samen Syrisch eten. Omkijken naar elkaar is belangrijk.

Hoe ben je aan je financiering gekomen?

We hebben met een ervaren fondsenwerver onze plannen besproken en met hem doorgenomen welke mogelijkheden er waren. Van die mogelijkheden werden we echt enthousiast en kregen we zin om het plan aan te pakken. Nadat we offertes hadden opgevraagd, wisten we hoeveel geld we nodig hadden. Een gangbare stelregel is dat je ongeveer 20% van de kosten zelf moet opbrengen. Ook daarin heeft de fondsenwerver met ons meegedacht waardoor we deze middelen ook beschikbaar hadden. We konden van start.

Wat heb je tot nu toe bereikt?

De keuken is klaar! Corona is in de voortgang een spelbreker maar toch hebben we al iets kunnen organiseren: een afhaal high-tea. Dat was een mooi succes. We hadden een behoorlijke afname, we zagen nieuwe gezichten en we hebben direct feedback kunnen ophalen.

Met wie werk je samen?

Zodra we concreet weten wanneer we van start gaan, willen we samenwerkingsafspraken maken met regionale ondernemers zoals een bakker, slager en biologische boer. Ook willen we afspraken maken met omliggende supermarkten.
Daarnaast is het contact met verenigingen in het dorp belangrijk zodat je van elkaar weet wat je doet (aanbiedt) en op welk moment. Over en weer kun je elkaar versterken.

Hoe betrekken jullie het dorp?

We verwachten dat het dorpshuis na de zomer van 2021 weer helemaal open kan. Dit is een goed moment om het dorp letterlijk te laten ‘proeven’ aan onze vernieuwingen. We gaan een heropening organiseren en serveren dan een proeverij aan lekkernijen. Daarna begint de promotie naar het dorp via flyers en Facebook. We hebben veel ideeën voor eerste, ludieke activiteiten zoals een pop-up toetjesrestaurant.

Het dorpshuis wordt bestuurd vanuit een Stichting met daarin een voorzitter, penningmeester, secretaris, PR-lid en ondersteunend lid. Daarnaast is een activiteitencommissie die bestaat uit drie personen. Het beheer van het dorpshuis doen vrijwilligers. Degene die de schoonmaak verzorgt, ontvangt een vrijwilligersvergoeding.