Functieverbreding Dorpshuizen: tussentijdse resultaten

In 2020 is het project Functieverbreding Dorpshuizen van start gegaan. Via de pilot wordt gestimuleerd om bestaande functies te versterken en / of nieuwe functies aan het dorpshuis toe te voegen. Dat kan zijn op het gebied van (formele en informele) zorg, kunst en cultuur, sport en bewegen en ‘beter benutten’ (commercieel).

Vanwege corona heeft de pilot zich in tempo moeten aanpassen: door de beperkende maatregelen was samenkomen vaak niet mogelijk terwijl dat voor veel dorpshuizen juist wel nodig was om voortgang te hebben. Een aantal dorpshuizen heeft de corona-tijd gebruikt om de bedachte functionele veranderingen aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld in Eext of Zandpol waar de dorpshuizen verbouwingen hebben aangepakt.

Infographic

Zeven van de 16 dorpshuizen hebben de pilot afgerond. Veel werkzaamheden hebben zij dankzij vrijwilligers kunnen uitvoeren. Dat is één van de kennispunten die in de tussentijdse evaluatie met hen – weergegeven in bijgaande infographic – naar voren kwam. Sommige dorpshuizen hebben hun vrijwillige inzet ook vertaald naar waarde, zoals bijvoorbeeld Nieuw-Balinge. Zo zie je, voor jezelf maar ook handig in gesprekken naar anderen toe, wat je als waarde toevoegt dankzij de inzet van vrijwilligers.
Daarnaast hoorden we in de tussentijdse evaluatie dat het samenwerken met vrijwilligers enthousiasmerend werkt – bij de uitvoering van werkzaamheden maar ook om andere dorpsgenoten te mobiliseren. Mensen willen graag meehelpen en betrokken zijn als het om werkzaamheden gaat die bij hen passen – de juiste mensen op de juiste plaats!

Een punt van aandacht is: blijven communiceren met het dorp. Wat je doet, in welk tempo, waarom je het doet en – het belangrijkste – wat de aanpassingen als voordeel bieden aan inwoners.

2022

Nog acht dorpshuizen zijn aan de slag met hun pilot-activiteiten. Deze zullen zij in de loop van dit jaar afronden. Aan het einde van het jaar maken we de balans op: wat werkt goed als het gaat om functieverbreding en wat was het proberen waard maar minder succesvol gebleken. De uitkomsten delen we met onze leden.

De pilot functieverbreding wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

Functieverbreding dorpshuizen – BOKD