Frisse Start na corona, extra geld voor dorps- en buurthuizen

Vrijwilligersorganisaties ontvangen van de provincie financiële steun, zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Via een digitaal portaal is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar stelt. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente.

De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe. Het kan gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Het geld is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

Per gemeente wordt, afhankelijk van het aantal inwoners, een budget beschikbaar gesteld tussen € 50.000,- en € 100.000,-. In totaal gaat het om € 675.000,- voor heel Drenthe.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Met de regeling willen we een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Drenthe in een periode waarin een versoepeling van de coronamaatregelen, mede dankzij de ontwikkeling van het vaccin, hopelijk steeds dichterbij komt.”

De subsidieregeling voor gemeenten is de uitwerking van de motie ‘Frisse Start na corona’, die met brede steun in Provinciale Staten is aangenomen. De regeling wordt in de eerste week van februari opengesteld nadat Provinciale Staten hebben ingestemd met de benodigde begrotingswijziging.

Meer informatie op:

Provincie biedt vrijwilligersorganisaties een steuntje in de rug

Overzicht bijdragen per gemeente

Nieuwsartikel op RTV Drenthe