Fondsenmaand november

Fondsen staan te springen om goede aanvragen. Buurt- en dorpshuizen en Dorpsbelangenorganisaties en dorpsinitiatieven zitten vaak verlegen om geld om hun plannen te realiseren. Dat was voor de BOKD aanleiding om fondsen en dorpen opnieuw met elkaar in contact te brengen. Dit keer door een Fondsenmaand te organiseren in november.

Ben je benieuwd welke plannen van dorpshuizen, dorpsbelangenorganisaties of dorpsinitiatieven een bijdrage van onderstaande fondsen hebben ontvangen? Kijk dan:

kick-off fondsenmaand op zaterdag 30 oktober

 • Spreker: Jos Gerritsen, directeur bij bureau C.F.G. Fondsenwerving
 • Locatie: dorpshuis De Buddingehof, Dijkhuizen 66, 7961 AM Ruinerwold
 • Tijdstip: 11.15 – 12.00 uur en bij lunch de mogelijkheid om in gesprek te gaan
 • Deelnemen? Deze workshop heeft inmiddels plaatsgevonden.

De kick-off van de Fondsenmaand zal plaatsvinden tijdens de Dorpendag op zaterdag 30 oktober in Ruinerwold. Daar zal Jos Gerritsen, professioneel fondsenwerver, de aftrap verzorgen met een inleiding over het werven van fondsen, met praktische tips en adviezen.  Non-profitorganisaties laten nog vaak mogelijkheden liggen omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn. Ook overheden kennen vaak bijzondere regelingen waar niet iedereen van op de hoogte is. In deze inleiding zal worden ingegaan op verschillende onderdelen die van belang zijn om succesvol fondsen te werven. Na afloop is er tijdens de lunch, van 12.00 – 13.00 uur, tijd om in te gaan op jullie specifieke vragen.

Sociale agenda op woensdag 3 november

 • Spreker: Ed Wezenberg
 • Bijeenkomst: Digitaal via Zoom
 • Tijdstip: 19.30 – 20.45 uur (inloggen vanaf 19.15 uur)
 • Deelnemen? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldingsformulier.

Vanuit de sociale agenda van de provincie Drenthe zijn regelmatig extra financiële middelen beschikbaar, ook voor buurt- en dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties die willen werken aan leefbaarheid van hun buurt of dorp. Met de regelingen beoogt de provincie de initiatiefkracht van de inwoners te versterken en het (gemeenschappelijk) gebruik van voorzieningen te stimuleren. Voor de komende jaren is voor dorpen en buurten met plannen budget beschikbaar. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen is het van belang om aan te tonen dat het om een ‘sociale alliantie’ gaat. Het budget is met name beschikbaar voor onderzoek, kennis en procesondersteuning.

Hebben jullie plannen voor jullie dorp of wijk en zijn jullie benieuwd of de provincie Drenthe daaraan een financiële bijdrage zou willen leveren? Neem dan deel aan het Webinar en maak een telefonische afspraak met Ed Wezenberg. Geef in je aanmeldingsmail in een paar zinnen aan welke plannen jullie hebben.

VSB Fonds op woensdag 10 november

 • Spreker: Steffen de Wolff
 • Bijeenkomst: Digitaal via Zoom
 • Tijdstip: 19.30 – 20.45 uur (inloggen vanaf 19.15 uur)
 • Deelnemen? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldingsformulier.

Voor veel dorpen en dorpshuizen is het VSB fonds een bekende naam, maar de Drent weet de weg naar het VSB fonds nog niet altijd te vinden. Vanuit het programma ‘Mens en Maatschappij‘ steunt het VSB fonds projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Daarnaast zal Steffen de Wolff ingaan op het programma ‘Kunst en Cultuur‘. VSB fonds beoogd in de toekomst meer sociale initiatieven te ondersteunen en dorpen en dorpshuizen staan daarbij hoog op de agenda. Na een presentatie die ongeveer een half uur zal duren is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Hebben jullie plannen waarmee jullie graag eens met het VSB fonds in gesprek zouden willen? Geef dan in een paar zinnen in je aanmeldingsmail aan wat die plannen zijn en dan zorgt de BOKD ervoor dat er een telefonische afspraak wordt gemaakt.

Oranje fonds op dinsdag 16 november

 • Spreker: Carolien Brugman
 • Bijeenkomst: Digitaal via Zoom
 • Tijdstip: 19.30 – 20.45 uur (inloggen vanaf 19.15 uur)
 • Deelnemen? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldingsformulier.

Een inclusieve samenleving waarin iedereen naar wens en vermogen kan meedoen, dat is waar het Oranje Fonds naar streeft! Hierbij staan een aantal thema’s centraal: ◼ Samen uit de eenzaamheid ◼ Zorgen voor elkaar ◼ Meedoen ondanks armoede ◼ Meer kansen – iedereen gelijk ◼ Betrokken buurten. Het Fonds kan sociaal-maatschappelijke (bewoners)organisaties financieren die met een grote mate van vrijwillige inzet projecten initiëren op deze thema’s. Het kan gaan om het opstarten van een maatjesproject, het bieden van huiswerkbegeleiding, het opzetten van een voedselbank of een informele hulpdienst. Binnen het thema Betrokken Buurten is overigens ruim aandacht voor ontmoetingsruimtes, zoals dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties. Deze accommodaties zijn belangrijk als sociaal trefpunt in een wijk of een dorp.

Veel organisaties weten de weg naar het Oranje Fonds al goed te vinden, maar het aantal aanvragen uit Drenthe blijft achter bij andere provincies. Gaat het zo goed met ons of zijn we te bescheiden? Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Hebben jullie plannen waarmee jullie graag eens met het Oranje Fonds over in gesprek zouden willen? Geef dan in je aanmeldingsmail -in een paar zinnen- aan wat die plannen zijn en dan zorgt de BOKD ervoor dat er een telefonische afspraak wordt gemaakt met Carolien Brugman.

prins bernard cultuurfonds op Dinsdag 23 november

 • Spreker: Alie Brinks
 • Bijeenkomst: Digitaal via Zoom
 • Tijdstip: 19.30 – 20.30 uur (inloggen vanaf 19.15 uur)
 • Deelnemen? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldingsformulier.

Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Het Cultuurfonds is er voor zowel amateurs als professionals. In Drenthe heeft het fonds met regelmaat bijgedragen aan bijvoorbeeld licht en geluidsinstallaties in dorpshuizen (met een maximum van €3.500) of jubileum uitgaven voor het zoveel jarig bestaan van een dorp. Daar zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden.

Hebben jullie plannen en vragen jullie je af of die subsidiabel zijn door het Prins Bernard Cultuurfonds? Geen dan in je aanmeldingsmail -in een paar zinnen- aan wat die plannen zijn en dan zorgt de BOKD ervoor dat er een telefonische afspraak wordt gemaakt met Alie Brinks.