Teruggaaf energiebelasting

Dorps-, buurthuizen en multifunctionele centra, maar ook sociale en culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaal je aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht minus de EB-heffingskorting.

Aanpak

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet de energierekening op naam staan van de stichting of vereniging. Of je moet aan kunnen tonen dat deze door het dorpshuis wordt betaald. De energiebelasting krijg je retour indien het dorpshuis tenminste 70% van haar tijd ter beschikking stelt of verhuurt aan het verenigingsleven of instelling die een sociaal belang behartigd.

Je kunt het verzoek om teruggaaf slechts 1 keer per jaar indienen. Je moet het verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Multifunctionele centra zoals dorpshuizen kunnen met terugwerkende kracht van vijf jaar een verzoek om teruggave doen.

Terugwerkende kracht van 5 jaar!

Als je dorpshuis nog niet eerder een aanvraag heeft ingediend, dan kan dit een aanzienlijk bedrag opleveren. BOKD heeft de afgelopen jaren tientallen dorpshuizen geholpen met het indienen van een aanvraag. De retour ontvangen bedragen van de belastingdienst varieerden van € 700 tot € 10.000 euro met een gemiddelde van € 3500 per dorpshuis. Recentelijk heeft dorpshuis ons dörpshuus in 2e Exloërmondons dorpshuus, met hulp van BOKD, € 2215 retour ontvangen van de belastingdienst.

BOKD kan je helpen met het indienen van je aanvraag. Wij hebben alle benodigde formulieren in huis en helpen je stapsgewijs bij het doen van een succesvolle aanvraag.