Fondsen en subsidies

BOKD heeft voor dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen die aan de slag willen met fondsenwerving een handig stappenplan en checklist fondsen opgesteld. Het stappenplan biedt houvast in welke stappen je zou kunnen zetten bij het werven van fondsen. De checklist fondsen biedt een overzicht van fondsen die de afgelopen jaren met succes zijn aangeschreven door dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen.

Update stappenplan en checklist Fondsenwerving – BOKD

FONDSEN EN SUBSIDIES OP EEN RIJTJE

Daarnaast zijn er verschillende fondsen en subsidieverstrekkers wanneer je planmatig aan de slag gaat met duurzame energiebesparende maatregelen. Kijk ook eens op dorpshuizen.nl.