Financiering

Dorps- en buurthuizen die op zoek zijn naar externe financiering voor het verduurzamen van hun accommodatie kunnen bij verschillende partijen terecht. Over het algemeen zullen fondsen en overheden eerst kijken wat dorpshuizen zelf bereid zijn om te investeren. Dat kan zijn door een bijdrage uit de eigen financiële reserve, maar ook door het aangaan van een lening.

fondsen

Er zijn verschillende fondsen waar buurt- en dorpshuizen de afgelopen jaren met succes geld hebben aangevraagd voor het verduurzamen van hun accommodatie. We zetten de belangrijkste voor jullie op een rijtje:

  • Oranje Fonds: legt bij elke euro die het dorpshuis er zelf in stopt een euro bij tot een maximum van € 15.000.
  • Rabobank: heeft veel dorpshuizen van een bijdrage voorzien, maar kunnen per regio verschillen
  • VSB fonds: steunt projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Investeringen in het verduurzamen van de accommodatie kunnen daar onderdeel van zijn, maar niet de hoofdmoot.
  • Kleine lokale fondsen: zijn nogal eens genegen bescheiden tot soms best forse financiële bijdragen te leveren.

gemeenten

Gemeenten zijn een belangrijke financier voor buurt- en dorpshuizen bij het verduurzamen van hun accommodatie. De meeste gemeenten zijn vroeg of laat bereid om mee te financieren, alhoewel de ene gemeente toeschietelijker is dan de ander.

energielening drenthe

De Drentse Energie Organisatie (DEO) is het Energiefonds van provincie Drenthe. Het doel van de Drentse Energieorganisatie is het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Zij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten.

De Energielening Drenthe is een financieringsvorm voor het MKB, stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere rechtsvormen in Drenthe die investeren in duurzame energieopwekking en/of energiebesparing.

  • Het betreft een laagrentende lening
  • Maximaal 75% van de investering
  • Ondergrens financiering € 5.000
  • Bovengrens € 50.000
  • Geen afsluitprovisie
  • Boetevrij aflossen

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op Energie Lening Drenthe.

AANBOD BOKD

BOKD kan dorps- en buurthuizen extra ondersteuning bieden bij het maken van een bespaarplan plan en/ of bij het zoeken naar financiering om de plannen te realiseren?