Financiering

Dorps- en buurthuizen die op zoek zijn naar externe financiering voor het verduurzamen van hun accommodatie kunnen bij verschillende partijen terecht. Over het algemeen zullen fondsen en overheden eerst kijken wat dorpshuizen zelf bereid zijn om te investeren. Dat kan zijn door een bijdrage uit de eigen financiële reserve, maar ook door het aangaan van een lening.

fondsen

Er zijn verschillende fondsen waar buurt- en dorpshuizen de afgelopen jaren met succes geld hebben aangevraagd voor het verduurzamen van hun accommodatie. We zetten de belangrijkste voor jullie op een rijtje:

  • Oranje Fonds: legt bij elke euro die het dorpshuis er zelf in stopt een euro bij tot een maximum van € 15.000.
  • Rabobank: heeft veel dorpshuizen van een bijdrage voorzien, maar kunnen per regio verschillen
  • VSB fonds: steunt projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Investeringen in het verduurzamen van de accommodatie kunnen daar onderdeel van zijn, maar niet de hoofdmoot.
  • Kleine lokale fondsen: zijn nogal eens genegen bescheiden tot soms best forse financiële bijdragen te leveren.

gemeenten

Gemeenten zijn een belangrijke financier voor buurt- en dorpshuizen bij het verduurzamen van hun accommodatie. De meeste gemeenten zijn vroeg of laat bereid om mee te financieren, alhoewel de ene gemeente toeschietelijker is dan de ander.

MAATSCHAPPELIJKE energielening drenthe

Veel dorps- en buurthuizen staan wat huiverig tegenover het aangaan van een lening om hun duurzaamheidsplannen te realiseren. Op zich is dat begrijpelijk, maar op die redenatie valt wel wat af te dingen. Veel organisaties vinden het wel normaal om rekening te houden met de maandelijkse energielasten. En dat terwijl de maandelijkse energielasten veel minder stabiel zijn dan een lening en dat je spekkoper bent op het moment dat je hebt geïnvesteerd in het verduurzamen van je accommodatie en je hebt kunnen besparen op de energielasten en de energielening is afgelost.

De Drentse Energie Organisatie (DEO) is het Energiefonds van de provincie Drenthe. Het doel van de Drentse Energieorganisatie is het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Zij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten.

De Maatschappelijke Energielening Drenthe is een financieringsvorm voor stichtingen en verenigingen, dus ook voor dorps- en buurthuizen, die willen investeren in duurzame energieopwekking en/of energiebesparing.

  • Rentevrije lening!
  • Maximaal 75% van de investering
  • Ondergrens financiering € 5.000
  • Bovengrens € 50.000
  • Geen afsluitprovisie
  • Boetevrij aflossen

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op Maatschappelijke Energielening Drenthe.

AANBOD BOKD

BOKD kan dorps- en buurthuizen extra ondersteuning bieden bij het maken van een bespaarplan plan en/ of bij het zoeken naar financiering om de plannen te realiseren.