Gratis Energiescan dorpshuizen

De Corona-crisis is voor veel buurt- en dorpshuizen een flinke financiële domper. Misschien is het om die reden een goed idee om aan de slag te gaan met energiebesparing. Er zijn tal van voorbeelden bekend van dorpshuizen die de energielasten in een paar jaar tijd hebben weten te halveren en in een enkel geval zelfs meer dan dat. BOKD kan dorpshuizen voorzien van een GRATIS energiescan en daarnaast zijn er ook aanvullende mogelijkheden. Het mooie is dat er veel mogelijkheden zijn voor subsidies en (laagrentende) leningen om plannen te realiseren. De ervaring leert dat veel investeringen zich in relatief korte tijd terugverdienen en dus direct ten gunste komen van de exploitatie van het dorpshuis.

aanbod syplon

De energiescan bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Inventariseren energieverbruiken en -kosten (energiefacturen);
  • Inventariseren gebouwgegevens;
  • Inventariseren energiestromen en -componenten op locatie (apparatuur, verlichting, ventilatie, verwarming, enz.);
  • Verwerken gegevens en doorrekenen van maatregelen (kosten en baten).

Ook voor dorpshuizen waar eerder een energiescan is uitgevoerd en die een vervolgstap willen zetten, zijn er verschillende mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn energiemonitoring, een thermische scan of een quickscan zonnepanelen.

eerste uitkomsten 10 energiescans

Syplon heeft in het eerste kwartaal van 2020 bij tien dorpshuizen een energiescan uitgevoerd. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten.

aanbod bokd

BOKD kan dorps- en buurthuizen extra ondersteuning bieden bij de uitvoering. Hebben jullie, nadat een energiescan bij jullie dorpshuis is gemaakt, ondersteuning nodig bij het maken van een (bespaar)plan en/ of bij het zoeken naar financiering om de plannen te realiseren? Dat kan! BOKD heeft in de persoon van Christel Vandermaelen een ervaren projectadviseur in in de arm genomen.

Ook voor dorpshuizen waar eerder een energiescan is uitgevoerd en die een vervolgstap willen zetten, zijn er verschillende mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn een thermische scan, energiemonitoring of een Quickscan zonnepanelen.