Energieke dorpshuizen

De BOKD is in 2014 van start gegaan met het programma Energieke dorpshuizen. Vanuit dat programma hebben plm. 65 een (gratis) energiescan ontvangen van de provincie Drenthe. Door middel van de energiescan krijgen dorps- en buurthuizen inzage in besparingsmogelijkheden en wijze waarop zij zelf energie kunnen opwekken.

Vanaf 2022 voert de provincie Drenthe het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (VMV) uit. De provincie Drenthe heeft een aantal adviesbureaus ingeschakeld die dorps- en buurthuizen van technisch advies kunnen voorzien. BOKD helpt dorps- en buurthuizen bij het maken van een energie bespaarplan en het zoeken naar financiering.

Overstap energieleverancier

Steeds meer dorpshuizen stappen over naar een andere energieleverancier. Dorpshuizen doen dat, omdat ze daarmee veel geld kunnen besparen. Veel…

Fondsen en subsidies

BOKD heeft voor dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen die aan de slag willen met fondsenwerving een handig stappenplan en checklist fondsen opgesteld….

Teruggaaf energiebelasting

Dorps-, buurthuizen en multifunctionele centra, maar ook sociale en culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel…