Drentse Uitmaand in dorpshuizen

Kunst en Cultuur Drenthe (K&C) organiseert in de maand september van 2017 de Drentse Uitmaand. Dorpshuizen (buurthuizen en MFA’s) in Drenthe kunnen dit jaar deelnemen aan dit programma door zelf een ‘Open Huis’ te organiseren in hun eigen dorpshuis. U organiseert een dag waarop u uw activiteitenaanbod onder de aandacht brengt en daarnaast nodigt u kunstenaars/ kunstenmakers uit die de dag extra cachet kunnen geven. Dat kan gaan om uitvoerende artiesten (bijvoorbeeld popartiesten of poppentheaters) of docenten in een bepaalde discipline (bijvoorbeeld muziek – of schilderles).

K&C heeft contact met kunstenaars in heel Drenthe. Op de website Cultuurweb Drenthe kunt u een overzicht vinden van de gezelschappen die in Drenthe actief zijn. Dat gaat om professionele en amateurgezelschappen, bijvoorbeeld poppentheaters, toneelgezelschappen en popmuzikanten. Het is ook mogelijk om te zoeken op het aanbod in uw eigen gemeente en/ of omliggende gemeenten. Boris Brink van K&C Drenthe gaat graag met u in gesprek over welke kunstenaars in de regio actief zijn en mogelijk een aanvulling kunnen zijn op uw bestaande aanbod. Kent u in uw eigen netwerk kunstenaars die mede invulling kunnen geven aan uw ‘Open Huis’, dan kan dat natuurlijk ook.

De BOKD stelt maximaal € 500 per dorpshuis beschikbaar voor maximaal vijf dorpshuizen die een ‘Open Huis’ gaan organiseren. Vergoedingen vinden achteraf plaats op declaratiebasis.  In het geval dat meer dan vijf dorpshuizen een aanvraag indienen, dan zal K&C Drenthe een selectie maken. Daarbij zal worden gekeken naar de aantrekkelijkheid van het  aanbod (zoals diversiteit in genres en doelgroepen), geografische spreiding en wat u gaat doen om het programma tot een succes te maken.

Geld aanvragen

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent een dorpshuis, buurthuis of MFA in Drenthe en bent aangesloten bij de BOKD
  • Uw Open Huis vindt plaats in de maand september 2017
  • U organiseert een dag waarop naast het reguliere aanbod tenminste 4 kunstenaars hun kunsten vertonen aan een breed publiek, d.w.z. belangstellenden uit de eigen omgeving en collega bestuurders van buurt- en dorpshuizen in de regio
  • De BOKD stelt het geld beschikbaar voor een onkostenvergoeding of bescheiden gages aan kunstenaars
  • De BOKD stelt geen geld beschikbaar voor eten en drinken
Deelname en selectie

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen, en te mailen naar p.vanschie@bokd.nl De aanmelding dient uiterlijk maandag 3 juli 2017. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.