Dienstverlening

Onze dienstverlening aan dorpshuizen is gericht op verschillende vlakken. Informatie en advies, organiseren van cursussen en themabijeenkomsten, uitvoering projecten en belangenbehartiging.

Informatievoorziening

De BOKD voorziet dorpshuizen van informatie op het brede vlak van de bedrijfsvoering.

 • Verstrekken van informatie en advies; dorpshuizen kunnen telefonisch of per mail bij de adviseur dorpshuizen terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld:
  • wet- en regelgeving, fondsenwerving, teruggave energiebelasting, besparen energielasten, opstellen ondernemingsplan, vinden en binden van vrijwilligers.
 • We brengen elke twee weken de digitale nieuwsbrief uit. Daarin vind je informatie over onze activiteiten, wet- en regelgeving en nieuws.

Vraagbaak

vraagbaak dorpshuizen

Heb je een vraag over het bestuur en beheer van dorpshuizen? Over beleid, wet- en regelgeving, personeel, PR, gebouw of anderszins? Klik dan voor meer informatie op de vraagbaak.

bijeenkomsten, cursussen en workshops

Wij organiseren jaarlijks meerdere bijeenkomsten, cursussen en workshops voor bestuurders en beheerders van dorpshuizen.  De onderwerpen worden jaarlijks vastgesteld door de adviseur dorpshuizen in samenspraak met de Raad van Advies dorpshuizen. Bijeenkomsten kunnen gaan over de volgende onderwerpen:

 • Informatiebijeenkomsten over verduurzamen accommodatie;
 • Workshops fondsenwerving, marketing, vinden en binden van vrijwilligers; (niet elk jaar)
 • Cursus Sociale Hygiëne en Bedrijfshulpverlening (jaarlijks).

Kennisuitwisseling en belangenbehartiging

Bijna elke provincie heeft een lokaal steunpunt voor dorpshuizen. Deze provinciale koepels hebben zich verenigd in het landelijk platform dorpshuizen van de LVKK. Daarin worden:

 • Kennis, ervaring en projecten uit gewisseld;
 • Gezamenlijk onderhouden van de website www.dorpshuizen.nl;
 • En we maken ons sterk voor de belangen van dorpshuizen op landelijk niveau.

projectmatige werkzaamheden

Voorbeelden van projecten voor dorpshuizen zijn:

 • Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed: dorps- en buurthuizen worden ondersteund bij het verduurzamen van hun dorps- of buurthuis.
 • organisatie van de verkiezing dorpshuis van het jaar ism rtv drenthe