Dienstverlening

Onze dienstverlening aan dorpshuizen is gericht op:

Informatievoorziening

De BOKD voorziet dorpshuizen van informatie op het brede vlak van de bedrijfsvoering. Wij doen dat door:

  • Verstrekken van informatie en advies; dorpshuizen kunnen telefonisch of per mail bij de consulent dorpshuizen terecht voor informatie en advies, lees verder
  • Uitbrengen van een digitale Nieuwsbrief; we brengen minstens 10 keer per jaar BOKD Nieuws uit.  Daarin vindt u informatie over onze activiteiten, wet- en regelgeving en nieuws.
  • Beheer van de website dorpshuizen.nl; we onderhouden samen met andere provinciale steunpunten voor dorpshuizen de website dorpshuizen.nl

Heeft u een vraag over het bestuur en beheer van dorpshuizen? Bijvoorbeeld over beleid, wet- en regelgeving, personeel, PR, gebouw of anderszins? Kijk dan voor meer informatie op de Vraagbaak.

Vraagbaak dorpshuizen

 

Informatiebijeenkomsten, cursussen en workshops

De BOKD organiseert elk jaar meerdere bijeenkomsten, cursussen en workshops voor bestuurders en beheerders van dorpshuizen.  De onderwerpen worden jaarlijks vastgesteld door de consulent dorpshuizen in samenspraak met de Raad van Advies dorpshuizen. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn:

  • Informatieavond over de nieuwe Drank- en Horecawet
  • Workshops marketing, fondsenwerving en vinden en binden van vrijwilligers
  • cursus Sociale Hygiëne, Bedrijfshulpverlening en Boekhouden

Kijk voor het actuele aanbod onder Programma.

Kennisuitwisseling en belangenbehartiging

Bijna elke provincie heeft een lokaal steunpunt voor dorpshuizen. Deze provinciale koepels hebben zich verenigd in het landelijk platform dorpshuizen van de LVKK. Daarin wordt:

  • Kennis, ervaring en projecten uit gewisseld;
  • Gezamenlijk onderhouden van de website www.dorpshuizen.nl;
  • En we maken ons sterk voor de belangen van dorpshuizen op landelijk niveau.