Corona-protocol buurt- en dorpshuizen

Dorps- en buurthuizen mogen per 1 juni 2020 weer open en veel hebben dat al gedaan of zijn bezig met de voorbereidingen daarvan. We krijgen nogal eens de vraag of het verplicht is om een protocol op te stellen, onder wiens verantwoordelijkheid dat valt en of het protocol door ‘derden’ moet worden beoordeeld?

Eigen verantwoordelijkheid!

Het is aan dorps- en buurthuizen zelf of ze een corona-protocol willen opstellen, of niet. Buurt- en dorpshuizen worden geacht de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Het opstellen van een corona-protocol helpt bij het maken van keuzes.

Informeer bij jullie gemeente of ze wel of niet jullie eigen corona-protocol willen ontvangen.

handhaving

De Veiligheidsregio Drenthe en Drentse gemeenten doen daarbij een appel op het gezond verstand van buurt- en dorpshuizen. Buurt- en dorpshuizen hoeven ook niet bang te zijn om onmiddellijk tegen torenhoge boetes aan te lopen. De handhaving is in eerste instantie gericht op de bewustwording en naleving van de anderhalve meter samenleving. Bij overtredingen worden er daarom eerst officiële waarschuwingen gegeven. Bij herhaling wordt er direct gehandhaafd in de vorm van boetes.

voorbeeld protocollen

Het platform dorpshuizen.nl en LSA hebben speciaal voor buurt- en dorpshuizen een invulprotocol opgesteld. Het Invulprotocol laat zien waar aan gedacht moet worden en waar een beslissing over genomen moet worden om weer veilig open te gaan. Buurt- en dorpshuizen kunnen enorm van elkaar verschillen in omvang en functionaliteit. Het invulprotocol is zo opgesteld dat het geschikt is voor alle dorpshuizen. Zaken die niet van toepassing zijn op jullie eigen dorpshuis kun je gewoon weglaten. Kijk hier voor meer tekst en uitleg over het invulprotocol.

Sommige buurt- en dorpshuizen, met name de kleinere, geven aan een voorkeur te hebben voor eenvoudiger voorbeelden. Om die reden hebben we meerdere voorbeeld protocollen verzameld. Wellicht dat deze voorbeelden beter aansluiten bij jullie eigen situatie:

coronaposter

Dorpshuizen.nl en LSA hebben speciaal voor buurt- en dorpshuizen een coronaposter ontwikkeld. Deze posters in A4, A3 en A1 formaat zijn gratis te downloaden en kunnen op strategische plekken in het buurt- of dorpshuis worden opgehangen.

Kijk hier voor meer informatie en om de posters te downloaden.

Veel gestelde vragen

Een werkgroep van de Vereniging Drentse Gemeenten heeft samen met BOKD een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Het geeft antwoord op tal van praktische vragen die buurt- en dorpshuizen hebben naar aanleiding van de openstelling in relatie tot corona. De vragenlijst is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Drenthe.

extra hulp nodig?

Hebben jullie een beetje extra hulp nodig bij het corona-proof maken van jullie dorpshuis? Iemand die met jullie mee kan denken over een looproute, hoeveel mensen in een ruimte mogen of bijvoorbeeld welke activiteiten wel of geen doorgang kunnen vinden? Stuur dan een mail naar Paul van Schie.