Buurt- en dorpshuizen en de TVL, 11% van de omzet als vaste lasten te laag? (vul de enquête in!)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor mkb’ers met omzetverlies door coronamaatregelen. Ook buurt- en dorpshuizen kunnen hier gebruik van maken maar veelal halen zij niet de vereiste €1.500 aan vaste lasten over het kwartaal waarover de TVL wordt aangevraagd.

Om de vaste lasten te bepalen werkt het RVO met een vast percentage van de omzet. Bij buurt- en dorpshuizen is het percentage vaste lasten op 11% van de omzet gezet. Om de vaste lasten te berekenen voor een aanvraag TVL Q1 2021 wordt dus 11% genomen van de omzet van het 1e kwartaal van 2019. Als je deze berekening toepast komen veel buurt- en dorpshuizen niet aan de benodigde €1.500 aan vaste lasten. De indruk bestaat (en uit een steekproef blijkt) dat het werkelijke gemiddelde percentage vaste lasten ten opzichte van de omzet, beduidend hoger ligt bij buurt- en dorpshuizen. Om dit beter in kaart te brengen en eventueel actie te kunnen ondernemen richting RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Ministerie vragen we buurt- en dorpshuizen deze enquête in te vullen.

Veel Drentse buurt- en dorpshuizen hebben in het laatste kwartaal van 2020 de Rekenhulp ingevuld. Uit een steekproef onder 14 dorpshuizen blijkt dat het percentage Vaste Lasten (veel) hoger ligt dan 11%, namelijk 56%. Helaas hebben niet alle dorpshuizen de Rekenhulp (volledig) ingevuld. Hoe meer data wij hebben, hoe sterker onze lobby naar Den Haag kan zijn.