Dorpshuizen

Functieverbreding dorpshuizen

Als je encyclo.nl er op naslaat, betekent functieverbreding het opnemen van meer taken en verantwoordelijkheden binnen de functie dan strikt bij…

Raad van Advies dorpshuizen

Doelstelling De Raad van Advies (RvA) dorpshuizen zijn de vertegenwoordigers van de bij de BOKD aangesloten dorps- en buurthuizen. Zij…

Energieke dorpshuizen

De BOKD is in 2014 van start gegaan met het programma Energieke dorpshuizen. Vanuit dat programma hebben plm. 65 een…

Workshops en cursussen 2024/ 2025

We organiseren regelmatig cursussen voor bestuursleden en beheerders van dorps- en buurthuizen. Voor dit jaar zijn dat in elk geval…

Dienstverlening

Onze dienstverlening aan dorpshuizen is gericht op verschillende vlakken. Informatie en advies, organiseren van cursussen en themabijeenkomsten, uitvoering projecten en…