Ons vizier staat op vooruit!

Op zaterdag 30 oktober is het zover: de Drentse Dorpendag 2021. Gastgemeente deze dag is gemeente De Wolden en alle activiteiten zijn in èn rondom het dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold. We trappen om 9.30 uur het programma af en zetten we ons vizier op vooruit waarin we gezelligheid combineren met serieuze informatie.

Vanaf 10.00 uur starten de dagactiviteiten. Gedurende de dag kun je kiezen uit drie activiteiten. Voor elke activiteit geldt een maximum aantal van 30 deelnemers en we hanteren het principe vol = vol.

Het programma aan activiteiten waaruit je kunt kiezen, is als volgt:

10.15 – 11.00 uur

 • Duurzaam verenigingsleven – evenemententerrein (excursie)
  Ruinerwold spat van de ambities! Eén daarvan is om de huidige ijsbaan om te vormen tot een omvormen tot multifunctionele en sportieve locatie met onder meer plek voor ijs- en atletiekbaan, verkeersplein en beachvolleyveld. Hoe haal je de wensen uit het dorp? Wat doe je om tot een concreet voorstel te komen? En de hamvraag: hoe maak je het realiseerbaar. Let op! Dit is een buitenactiviteit.
 • Dorpsvisies (sessie)
  In Drenthe stellen de dorpen steeds vaker een dorpsvisie op. Loop jullie ook rond met het idee om een (vernieuwde) dorpsvisie te maken? Kom dan naar deze sessie want hierin hoor je welke methodes er zijn, hoe je tot uitvoering kunt komen en reiken we voorbeelden aan uit de Drentse dorpen.
 • Positie van het dorpshuis na corona (sessie)
  Buurt- en dorpshuizen hebben, net als veel andere sectoren, een pittige tijd achter de rug. Gelukkig zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan, maar wat we ook hoorden is dat besturen zich ook zorgen maakten. Zorgen over de financiële situatie. Vragen of gebruikersgroepen en/ of vrijwilligers wel weer terug zouden komen? Op 30 oktober zijn de meeste buurt- en dorpshuizen alweer twee maanden open. In deze sessie willen we vooral de dorpshuizen zelf aan het woord laten. Hebben jullie al zicht op de financiële gevolgen en welke consequenties heeft dat? Zijn de gebruikersgroepen en vrijwilligers weer terug gekomen? De vraag is ook wat we van elkaar kunnen leren en of de BOKD ook iets voor ons zou kunnen doen? Paul van Schie en Anda Vonk van BOKD leiden deze sessie.
 • Eenzaamheid (sessie)
  Bargeres en 2e Exloërmond hebben de afgelopen maanden met een ‘meedenker’ van BOKD gewerkt aan een plan / activiteiten om eenzaamheid in hun dorp te verminderen. Samen met de meedenkers delen ze hun ervaringen en geven ze tips hoe andere dorpen aan de slag kunnen met het thema eenzaamheid.
 • Aanpak dorpenbeleid (sessie)
  De gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat dorpen zelf nadenken en aangeven wat zij passend vinden voor hun dorp als het gaat om leefbaarheid. Zij hebben dit vormgegeven in Initiatiefrijk De Wolden, een aanpak die al de nodige vruchten heeft afgeworpen. Tijdens de discussie licht de gemeente toe wat hen hieraan goed bevalt maar ook de knelpunten komen aan bod. Steek je licht op!

11.15 – 12.00 uur

 • Dorpen APK (spreekuur)
  Zijn je statuten verouderd? Twijfel je over je bestuursstructuur? Heb je vragen over de WBTR of over aansprakelijkheid als bestuurder of vrijwilliger? Op zoek naar de juiste organisatievorm voor je initiatief of organisatie? Wil je meer weten over opzetten van een coöperatie? Op de Dorpendag houdt kandidaat-notaris Bert Gunnink spreekuur en zal alle vragen zo goed als mogelijk beantwoorden. Neem een exemplaar van je statuten mee, dan kan hij die er meteen op na slaan.
 • Wonen (sessie)
  Een werkwoord wat in Nederland tot verhitte discussies kan leiden. Ook in Drenthe kennen we in de dorpen onze woonuitdagingen (wensen en knelpunten). Hoe gaat het wonen in Drenthe anno nu en naar de toekomst toe? BOKD adviseur Luit Hummel leidt deze sessie.
 • Fondsenwerving (spreekuur)
  De kick-off van de Fondsenmaand, die in november zal plaatsvinden, is tijdens de Dorpendag. Daar zal Jos Gerritsen, professioneel fondsenwerver, de aftrap verzorgen met een inleiding over het werven van fondsen, met praktische tips en adviezen. Non-profitorganisaties laten nog vaak mogelijkheden liggen omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn. Ook overheden kennen vaak bijzondere regelingen waar niet iedereen van op de hoogte is. In deze workshop zal worden ingegaan op verschillende onderdelen die van belang zijn om succesvol fondsen te werven. Na afloop is er tijdens de lunch, van 12.00 – 13.00 uur, tijd om in te gaan op jullie specifieke vragen.
 • Dorpszorgvisies (sessie)
  In 2021 heeft BOKD met input uit zes zorgzame dorpen gewerkt aan een leidraad dorpszorgvisies als basis voor een gesprek over het thema ‘zorgen voor elkaar’. We willen deze leidraad bij onze leden onder de aandacht brengen en waar gewenst dorpen ondersteunen in de opstart via een plan van aanpak. Met medewerking van twee zorgzame dorpen. Deze sessie wordt geleid door Daphne Wiebing m.m.v. Naobuur Vledder en Dorpskracht Witteveen.
 • Dubbellint & Dijkhuizen (excursie)
  De Dokter Larijweg, het Boerpad, Haakswold, Dijkhuizen, de Wolddijk en Oosteinde vormen samen het dubbellint van Ruinerwold. Een uniek stukje Nederland dat de mensen in Ruinerwold graag willen behouden. Maar het dorp wilde geen nationale status als beschermd dorpsgezicht omdat gevreesd werd voor strengere regelgeving bij verbouwingen en uitbreidingen. Daarom hebben zij, onder leiding van Dorpsbelangen, een inspiratiedocument opgesteld. Tijdens de excursie hoor je vanuit Dorpsbelangen waarom het dorp voor deze aanpak heeft gekozen.

13.15 – 14.00 uur

 • Sterk vrijwilligerswerk (sessie)
  Bijna alle mensen die actief zijn in dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen doen dat als vrijwilliger. Aan veel vormen van vrijwilligerswerk worden steeds hogere eisen gesteld. Daarnaast is het voor verenigingen steeds lastiger om een vaste groep vrijwilligers aan zich te binden. Een workshop over binden en boeien van vrijwilligers!
 • Lobbyen (workshop)
  De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 22 maart 2022. Hoe zorg je er voor dat jullie initiatief of dorpsagenda bekend is bij de nieuw te vormen raad? We leggen je in deze workshop uit welke mogelijkheden je hebt en wat cruciale momenten zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de periode daarna.
 • Stichting Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe (sessie)
  De dorpshuizen in de gemeente Midden-Drenthe komen al jaren bij elkaar om kennis met elkaar te delen en samen op te trekken in belangrijke onderwerpen. In 2020 hebben de 20 dorpshuizen die de gemeente telt de stichting Dorpshuizen Midden-Drenthe opgericht. Met het oprichten van de stichting is het collectief een formele gesprekspartner van de gemeente, welzijnswerk en andere partijen geworden. In deze sessie willen we laten zien wat dorpshuizen met elkaar kunnen bereiken als ze met elkaar samenwerken. Albert Gils (voorzitter van Stichting Dorpshuizen Midden-Drenthe en lid Raad van Advies BOKD) leidt deze sessie.
 • Delende dorpen (spreekuur)
  Loop binnen bij het inloopspreekuur en de Inspiratiemarkt Drenthe Deelt. Hier zit de Natuur- en Milieufederatie Drenthe om mee te denken en te helpen met eerste stappen richting een deelinitiatief. Daarnaast staan er vertegenwoordigers van deelinitiatieven aanwezig om ervaringen en geleerde lessen te delen.