Podcast Nei Naoberschap

Onze eerste podcastserie gaat over Nei Naoberschap in Drenthe en bestaat uit 4 afleveringen. Steeds meer Drentse dorpen werken aan nieuwe vormen van naoberschap: Zorgzame Dorpen! Deze dorpen nemen verantwoordelijkheid voor de mensen in hun omgeving. Met aandacht voor zorgen voor elkaar, gezondheid, lief en leed, armoede, eenzaamheid, vervoer, nieuwe woonvormen en de samenhang daartussen.

De BOKD gaat met ze in gesprek over hun visie, hun aanpak en de impact die ze maken.

Je luistert de afleveringen hier terug (via Spotiy)

Aflevering 1 Visie op informele dorpenzorg

In deze eerste aflevering gaan we in gesprek met initiatiefnemers uit Vledder, Gees en Witteveen over hun visie op zorgen voor elkaar en hoe ze tot deze dorpszorgvisie gekomen zijn. En hoe het ze lukt om ook koers te houden.

Aflevering 2 Organiseren van informele zorg in je dorp

In deze tweede aflevering gaan we in gesprek met initiatiefnemers uit Vledder, Gees en Witteveen in gesprek over HOE ze hun initiatief aanpakken, welke organisatievorm ze kiezen en hoe ze zorgen voor financiering. Of kunnen ze het ook ZONDER subsidie?

Aflevering 3 Wie doet wat in een zorgzaam dorp

In deze derde aflevering gaan we in gesprek met initiatiefnemers uit Grolloo, Gasteren en Vries over vrijwillige inzet maar ook inzet van betaalde krachten voor hun initiatieven. En hoe zorg je voor voldoende mensen die willen helpen?

Aflevering 4 Informele zorg en maatschappelijke waarde

In de laatste aflevering van deze podcastserie over Nei Naoberschap gaan we in gesprek met initiatiefnemers uit Grolloo, Gasteren en Vries in gesprek over maatschappelijke waarde en sociaal ondernemerschap. Wat is de impact van zorgzame dorpen? Lukt het de initiatieven voldoende om hun maatschappelijke waarde voor het voetlicht te krijgen? En kan sociaal ondernemerschap daar bij helpen?

Zorgzame dorpen centraal

Aan deze podcastserie werkten initiatiefnemers uit zes Drentse dorpen mee:

  • Naobuur Vledder  – Cees Hesse
  • Nei Naoberschap Gees – Henny Kuipers
  • Naoberkracht Witteveen – Roos Glastra en Liesbeth Langen
  • Grolloo zorgt – Roelof Dilling en Siny Vink
  • Gasteren goed voor elkaar – Arno Klee
  • Plaats de wereld Vries – Johan Westerhof

De interviews werden verzorgt door onze projectmedewerker Anton Bardie. Hij maakt ook een eigen podcast: Waardevolle Streken.