Netwerk Zorginitiatieven Drenthe

BOKD is samen met CMO STAMM kartrekker van het Netwerk Zorginitiatieven in Drenthe. Drentse zorgzame dorps- en wijkinitiatieven en organisaties die daarmee een verwantschap hebben komen samen in dit netwerk elkaar inspireert en versterkt, dat haar eigen agenda bepaalt en dat ook samen dingen in beweging krijgt.

We verbinden de parels tot een ketting op provinciaal niveau, zodat de initiatieven de pilotfase ontgroeien en onderdeel worden van een groeiende beweging van zorgzame dorpen. We laten de dorpen met behulp van de drie v’s: vinden, vangnet en verbinden, zien welke rol ze kunnen spelen in het dorp als gezonde en inclusieve omgeving. Zoals aandacht voor armoede, eenzaamheid, sport en bewegen.

Kijk voor meer info en activiteiten op de eigen website van Netwerk Zorginitiatieven in Drenthe.