Nederland zorgt voor elkaar

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

BOKD is sinds 2020 aangesloten bij Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE). Daarmee vertegenwoordigt ze de zorgzame dorpsinitiatieven in Drenthe in het landelijke netwerk.

Ondersteuningsteam NLZVE

Het Ondersteuningsteam NLZVE is er voor (aspirant-)collectieven, overheden, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden. Het aanbod van het team bestaat onder meer uit:

  • het aanreiken van, en verwijzen naar relevante kennis en informatie;
  • het beantwoorden van vragen en/of het stellen van (weder)vragen die jou kunnen helpen zelf het antwoord op je vraag te vinden;
  • het leggen van verbindingen met andere bewonerscollectieven en netwerken;
  • het bieden van een luisterend oor.

Monitor Zorgzame Gemeenschappen

In 2020 heeft een aanzienlijk deel van de zorgzame dorpsinitiatieven in Drenthe meegewerkt aan een onderzoek van Nederland Zorgt voor Elkaar. De data zijn op landelijk niveau verwerkt in een rapportage. De resultaten zijn ook uitgesplitst naar Drenthe en mooi weergegeven in een infographic.

Meer lezen

Andere NLZVE gerelateerde berichten op onze website