Zorgzame dorpen

In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe vormen van naoberschap: Zorgzame Dorpen!

Voor en door het dorp

Zorgzame dorpen nemen verantwoordelijkheid voor de mensen in hun omgeving. In deze ‘inclusieve’ dorpen is aandacht voor zorgen voor elkaar, gezondheid, lief en leed, armoede, eenzaamheid, en de samenhang daartussen. Het aanbod loopt uiteen van burenhulpdiensten, samen eten, vervoer, nieuwe woonvormen tot een zorgcoöperatie. Vaak in samenspel met professionele organisaties en overheden. Maar: het eigenaarschap ligt bij het dorp!

Op de kaart

BOKD wil de zichtbaarheid van deze zorgzame dorpen vergroten en hun kennis vastleggen in verhalen. Daarnaast wil BOKD de samenwerking tussen de initiatieven stimuleren en hun slagkracht vergroten. Want het zijn geen op zichzelf staande initiatieven, maar een beweging!

In het begin van de coronapandemie bleken deze dorpsinitiatieven rondom zorgen voor elkaar van grote toegevoegde waarde. Ze konden snel en adequaat hulp en ondersteuning bieden en organiseren.

Meer weten?

Wil je weten wat zorgzame dorpen in Drenthe zoal doen? Of hulp bij (de opstart van) je initiatief? Neem dan contact met ons op. BOKD kan je adviseren of koppelen aan een van de andere zorgzame dorpen. Tevens hebben we van een aantal dorpen voorbeeldmateriaal dat we mogen delen met andere dorpen. Denk aan behoefteonderzoeken (vragenlijsten), brochures en andere sjablonen.

Hieronder vind je informatie over zorgzame dorpen in Drenthe.

Artikelen

BOKD wil de zichtbaarheid van de zorgzame dorpen in Drenthe vergroten en hun kennis vastleggen in verhalen. In het begin…

Podcast Nei Naoberschap

Onze eerste podcastserie gaat over Nei Naoberschap in Drenthe en bestaat uit 4 afleveringen. Steeds meer Drentse dorpen werken aan…

Op de kaart

Wil je weten wat zorgzame dorpen in Drenthe zoal doen? We houden een kaartje bij met daarop allerlei initiatieven en…

Goed oud worden in je eigen dorp

“In onze buurt doet iedereen mee – ook de mensen met geheugenverlies. Als je weet dat iemand kampt met geheugenverlies,…

Netwerk Zorginitiatieven Drenthe

BOKD is samen met CMO STAMM kartrekker van het Netwerk Zorginitiatieven in Drenthe. Drentse zorgzame dorps- en wijkinitiatieven en organisaties…

Nederland zorgt voor elkaar

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten,…