Woon- en leefomgeving

Prettig wonen in de dorpen wordt mede bepaald door de fysieke leefomgeving. Een veilig, schoon en groen dorp is veel gehoorde wens. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren heeft de BOKD verschillende projecten ontwikkelt en toegepast in de Drentse dorpen.

Op dorpse schaal/ landschappelijk bouwen

In “Op Dorpse schaal” gaan bewoners samen op zoek naar de mogelijkheden naar woningbouw die bij hun dorp en landschappelijke omgeving past. Een methode die bewoners betrekt bij woningbouwplannen en rekening houdt met de kwaliteit van het dorp.

Mooi zo Veilig zo

Een project dat met bewoners de verkeersveiligheid in kaart gaat brengen door de achterliggende oorzaken van het beleefde onveiligheidsgevoel naar boven te halen. Deze worden vertaald in doelstellingen die met de verkeersdeskundigen getoetst worden op hun haalbaarheid.

Dorp in ‘t Groen

Bewoners maken plannen over het groen in hun dorp, waarbij de cultuurhistorie een uitgangspunt is.