Vitale dorpen en buurten in Drenthe: van inzicht naar kansen om je dorp/ buurt vitaler te maken

Graag nodigen we Dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen, dorpsvertegenwoordigers en bewonersinitiatieven uit de Regio Zuid- en Oost-Drenthe uit deel te nemen.

De samenleving is volop in beweging en verandering. In dorpen en buurten werken actieve bewoners aan de vitaliteit van hun omgeving. Van burenhulp en energietransitie tot woningbouw in eigen beheer en onderhoud van het landschap. Hiervoor is vaak samenwerking met de gemeente nodig, financieel maar ook met kennis. De gemeente is op haar beurt bezig met het uitwerken en uitvoeren van beleidsplannen. Denk hierbij aan het in stand houden van voorzieningen en woonbeleid. Hiervoor worden de bewoners in  de dorpen en buurten regelmatig benaderd om mee te denken. Dit kan een mooi samenspel zijn om het dorp en de buurt (en daarmee de gemeente) vitaal en toekomstbestendig te houden.

HOE VITAAL ZIJN WE EIGENLIJK?

Graag gaan we met jullie in gesprek over hoe jullie de vitaliteit van je dorp of buurt ervaren. Wie of waar kan een extra steuntje in de rug geboden worden? Waar kan wel wat extra denkkracht tegenaan? Worstel je ergens mee? Of loop je tegen dilemma’s aan? Dit willen we op twee manieren bekijken.

Ten eerste vanuit de objectieve gegevens over de aanwezige voorzieningen en andere voorwaarden voor de vitaliteit van dorpen en buurten,  de reeds bekende cijfers. Maar ook gaan we uit van hoe het dorp of de buurt haar eigen vitaliteit beleeft. Om hier achter te komen gebruiken we de Vijf Sterren methode. Een werkwijze die bij een aantal van jullie bekend is. Het gaat hierbij om de vijf pijlers van de dorps of buurtgemeenschap: 1. Dorpsidentiteit- en cultuur; 2. Verengingsleven en ontmoeting; 3. Leren van Elkaar; 4. Zelforganisatiekracht en 5. Zorg voor elkaar.

WAT LEVERT ’T OP OM MEE TE DOEN?

Inzicht en reflectie op de vitaliteit van je eigen dorp of buurt, maar ook in die van de andere dorpen en buurten en daarmee de gemeente als geheel. Het uitwerken van kansen en uitdagingen om je dorp of buurt nog vitaler te maken. Concrete afspraken voor een vervolg met een passende ondersteuning bij het realiseren van je uitdagingen. Deze kan van de gemeente komen, maar ook van een ander dorp of organisaties zoals welzijn, CMO STAMM en de BOKD.

PROGRAMMA

  • Presentatie met opvallende cijfers en “wat we al weten” (vanuit woonvisie/ -beleid en wijkanalyses )
  • Wat zeggen de cijfers over de vitaliteit van ons dorp of onze buurt?
  • Wat is een Vijf Sterren dorp? Dorpen vertellen.
  • Komen de cijfers overeen met onze eigen beleving? Daarnaast horen we graag de verhalen, wat ervaren jullie als inwoners wat goed gaat (om te delen met anderen) of wat moeilijk is (om te leren van anderen). Samen bepalen we hoe we verder komen (wat is daar voor nodig en waar kunnen we dat halen). 
  • Vervolg bepalen.

Regiodeal

De maand juni is de maand van de Regio Zuid- en Oost-Drenthe. Een maand vol met werkbezoeken, kennissessies en inspirerende sprekers van en voor iedereen die aan de brede welvaart in de Regio Zuid- en Oost-Drenthe werkt.

De BOKD organiseert in samenwerking met CMO STAMM op 16 juni een interactieve bijeenkomst over Vitale dorpen en buurten. In de online bijeenkomst is ruimte voor 20 deelnemers, dus wees er snel bij want vol is vol.

Aanmelden

Met hart voor de regio gaan we samen aan de slag

Gemeente Aa en Hunze, gemeente Borger-Odoorn, gemeente Coevorden, gemeente Emmen, gemeente Hardenberg, gemeente Hoogeveen, provincie Drenthe en het Rijk werken iedere dag aan de thema’s wonen, welzijn en zorg. Niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers, enz. Alleen samen kunnen we bouwen aan een sterke toekomst voor één van de mooiste regio’s van Nederland. Voor meer informatie, klik hier.