Terugblik Umkiekatelier Dorpszorg: ‘Zorg dichterbij door digitaal contact’

Corona en lockdown hebben veel effect op activiteiten in de dorpen. Daarom werd op dinsdag 6 april door Netwerk Dorpszorg Midden-Drenthe en Margret Wieldraaijer, procesregisseur Dorpszorg van Welzijn Midden-Drenthe, een digitale bijeenkomst georganiseerd. Naast elkaar weer ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er tijdens de bijeenkomst ook stil gestaan bij de vraag: ‘Hoe is digitale zorg toepasbaar in kleine dorpen en waar kun je aan denken?’ Dit deel van de avond werd verzorgd door Daphne Wiebing en Carin Roelands, beiden werkzaam als adviseur van het team BOKD-projecten.

E-Health – Digitale zorg – Technologische mogelijkheden

E-Health is voor veel mensen een nog wat ongrijpbaar begrip. E-Health kan geduid worden als het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van de gezondheidszorg. De term E-Health wordt vaak gekoppeld aan technologie in de zorg en het huidige ‘robottijdperk’ waar we in leven. Zorg gerelateerde oplossingen binnen E-Health worden veelal direct ingezet binnen de professionele zorg, ziekenhuiszorg en verpleegkunde. Voor dorpen geldt dat de aandacht vaker uitgaat naar preventie, welzijn en leefbaarheid. Duszijn we tijdens deze bijeenkomst op zoek gegaan naar meer praktische handvatten om met digitale “zorg” aan de slag te gaan. Verschillende voorbeelden als de digitale huiskamer, een appsysteem voor buren en de robotgrasmaaier, GEO fence voor samen optrekken in de wijk en wandelapps zijn aangestipt ter inspiratie.

Voor wie zich graag verder wil verdiepen in E-Health en Digitale Zorg hebben we een lijst met inspirerende links en voorbeelden samengesteld:
• Inspiratie box technologie voor zorg en ondersteuning of een hulpmiddelenwijzer vind je op: www.vilans.nl;
• Zoek je naar sociale apps ga dan naar: www.ggdappstore.nl;
• Voor een digitale toepassing bij dementie, ga naar www.fit-keuzehulp.nl;
• Zoek je naar een manier om een digitaal platform te organiseren, kijk dan eens op: www.digitalezorggids.nl;
• Ben je opzoek naar een digitale plek waar activiteiten rond ouderen participatie samenkomt, bezoek dan de site: www.zorginnovatieforum.nl – > project: Platform Pouwer;
• Over het thema valpreventie is als oplossing een heupairbag gevonden, meer info hierover vind je op: www.zorgvannu.nl;
• Meer info over E-Health lees je in het volgende artikel:  https://www.emerce.nl/achtergrond/de-toekomst-van-e-health-en-digitale-zorg;
• Inzetten van Games als Wii en virtuele fietsen voor beweging, balans en veiligheid. Ga eens na bij Sport Drenthe wat zij je hierover kunnen vertellen;
• Actium Woning Stichting zet in op domotica (zoals: trapverlichting, opengaande deuren, zeefpompjes) google voor meer info over hen. In beleefhuis Assen kun je domotica in de praktijk komen bekijken;
• Zorgverzekeraars werken veel met gezondheidsapps die bijvoorbeeld meten of je gezond eet of voldoende beweegt, kijk bijvoorbeeld op www.menzis.nl;
• Kahoot en Mentimeter zijn leuke digitale middelen om met elkaar een online quiz of vragenlijst te organiseren;
• RTV schrijft over Digitale huisartsenposten, zie de link: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/166794/Digitale-huisartsenpost-vanaf-vandaag-beschikbaar-voor-alle-inwoners-van-Drenthe  en sinds ‘kort’ is de online huisartstool spreekuur.nl ook actief;
• Slimmotheek is een uitleenpunt voor thuistechnologie, zie: https://www.generatiethuis.nl/wat-is/slimotheek;
• De Compaan is een goed voorbeeld van een E-Health oplossing voor ouderen die niet zo digitaal vaardig zijn om hen te verbinden met zorg, professionals, voorzieningen en vrienden en familie. Kijk op www.uwcompaan.nl. Via Slimotheek wordt De Compaan uitgeleend;
• De technologie en zorgacademie heeft een mooie verbindende rol als het gaat om het delen van kennis/ervaring op het gebied van zorgtechnologie. Ga naar: www.tza.nu;
• In het onderwijs of in de zorg kunnen professionals gebruik maken van het technologiespel, ga voor meer info hierover naar: https://www.zorgtrainingscentrum.nl/nieuws/mix-match-interactief-thuiszorg-technologie-spel;
• In 2018 organiseerde Midden-Drenthe al iets op het gebied van E-Health: https://www.sterkmiddendrenthe.nl/e-health;
• Voor virtual reality of beeldbellen in de zorg kijk eens op het E-Health platform: https://therapieland.nl;
• Vita Valley is een kennisbank voor uitwisseling en kennisdeling over bestaande E-Health oplossingen, zie de website voor publicaties over beeldschermzorg: https://vitavalley.nl/kennisdeling/set-up/.

Tot slot: Health Hub Roden is hèt kennisknooppunt als het gaat om technologische ontwikkelingen. Het is de moeite waard voor ieder die met technologie aan de slag wil om er eens een kijkje te gaan nemen. Voorbeelden die je hier treft zijn bijvoorbeeld wandelgroepen door Pokémon-G, verhalen van oudere inwoners uit het dorp verzamelen en digitaal presenteren, zodat de wandelaar op z’n wandeltocht via een app naar het vervaal kan luisteren.

Een voorbeeld ter inspiratie: de digitale Buurkamer

De vanzelfsprekendheid om mensen te ontmoeten of buitenshuis leuke activiteiten te ontmoeten is door de corona maatregelen niet zo vanzelfsprekend. Dit was voor Marjolein Oldenhuis, sociaal werker bij De Stuw in Hardenberg dan ook de reden om vanaf begin januari van start te gaan met de Digitale Buurtkamer. Iedere woensdag is er een digitale ontmoeting die telkens weer anders wordt ingevuld. Denk hierbij aan activiteiten zoals samen koffie drinken, een digitale bingo of het pimpen van een vogelhuisje. Ook mensen die digitaal nog niet zo vaardig zijn kunnen aan de Buurtkamer meedoen. Vrijwilligers van de bibliotheek helpen om ze wegwijs te maken in de digitale wereld.

Opbrengst kleine groepen

In deelsessies werden technologische mogelijkheden uitgediept, of werd gezocht naar waar men waarde aan hecht in dorpen. Welke vraagstukken komen de dorpen tegen, en hoe kan technologie daar een ondersteunende rol in krijgen?

In diverse deelsessies kwam de vraag aan bod: “Hoe betrek je mensen die niet digitaal vaardig zijn bij het contact online?” En “Hoe presenteer je het onderwerp aantrekkelijk?”. Initiatiefnemers in dorpen zouden graag hulp krijgen bij de techniek; en het overbrengen van informatie over E-Health, zodat het gat tussen digitaal vaardig en minder vaardige mensen gedicht kan worden. Doordat de geringe kennis over E-Health is de digitale drempel hoog voor sommigen. Door de drempel op te zoeken en dorpsgenoten aan te jagen om buiten de eigen comfortzone te stappen creëer je een stukje voldoening bij mensen wanneer het lukt om hen of jezelf wegwijs te maken in de digitale wereld. Het gaat ook om een stukje bewustzijn dat we leven in een veranderende wereld en dat wij op verschillende voet staan in verhouding tot de digitale wereld. Gewoonweg niet iedereen houdt de digitale ontwikkelingen bij, en de vraag is of je dat moet willen. In zorglandschap gaat het over welke digitale middelen kun je inzetten bij welke zorgvraag.

Daarentegen gaat het in de dorpen meer over de vraag: “hoe sluit je aan bij verschillende typen inwoners?” Facebook is voor een grote groep al toegankelijk. Het bereik is gemakkelijk en mensen voelen de veiligheid om online het contact met elkaar te zoeken via een medium als Facebook. Whatsapp-groepjes worden ook veel gebruikt in dorpen. Echter: hoe groter de groep, hoe minder laagdrempelig – waardoor sommigen ook afhaken. Een nauw verbonden vraagstuk aan digitale toepassingen in dorpen is hoe je ervoor kunt zorgen dat dorpsactiviteiten voor ieder toegankelijk is. Hoe kunnen nieuwkomers aansluiting vinden en hoe zorg je dat jong en oud van elkaar leert. Een digitale oplossing voor dit vraagstuk is er nog niet; al kan een simpel idee als het doorgeven van een robotgrasmaaier in de buurt of het realiseren van een online huiskamer initiatief best onderzocht worden. Een samenwerking met de welzijnsinstelling – die bijvoorbeeld een iPad uitleent – is in de zoektocht van dorpen naar digitale samenwerkingen niet ondenkbaar!

Meer weten?

Meer weten over technologische mogelijkheden in dorp of wijk of over financieringsmogelijkheden om een dorpstraject te starten over digitale toepassingen in dorpen, neem dan gerust contact met Daphne Wiebing of Carin Roelands op.