Samen voor dementievriendelijk Zuidwest Drenthe

Aanleiding

Steeds meer Drenten komen in aanraking met dementie. Een ongeneeslijke hersenziekte waarbij de persoon met de tijd minder grip krijgt op het eigen functioneren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de persoon zelf. Ook de personen in de omgeving krijgen hier mee te maken. In de eerste plaats de familie, die een directe zorgtaak heeft. Maar ook de vrienden, kennissen, buren en collega’s krijgen er mee van doen. Je kunt eenvoudig stellen dat er rond iedere persoon met dementie een 10-tal personen in de omgeving mee geconfronteerd worden. Het functioneren in de gemeenschap wordt ook lastiger. Denk maar aan vrijwilligerswerk en het doen van een boodschap in de supermarkt.

In 2020 hebben 11.000 mensen met dementie in Drenthe. De verwachting is dat het aantal in 2040 op zal lopen naar 18.000 mensen. Als er 10 personen bij een patiënt met dementie betrokken zijn dan betekent dat op dit moment 1 op de 5 Drenthen direct of indirect met de gevolgen van dementie te maken heeft. Over 20 jaar zal dit 1 op de 3 zijn.

Een gedeelde visie

Netwerk Dementie Drenthe, Stichting Odensehuizen Meppel Westerveld, Alzheimer Nederland afd Drenthe, BOKD en Welzijn Mensenwerk hebben elkaar gevonden met een gedeelde visie op het omgaan met dementie of geheugenverlies (hierna: dementie).

In de gedeelde visie is het welbevinden van de persoon met dementie en zijn directe omgeving het uitgangspunt. Dementie is niet meer vreemd en wordt niet alleen als ziekte gezien. Iedereen mag er zijn! We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. Eigen regie en zeggenschap zijn hierbij belangrijke waarden. Odensehuizen voor ontmoeting en een plek waar iedereen mee kan doen.

De verbinding met de gemeenschap is essentieel. We bieden samen een helpende hand uit – begrip! Handelingsverlegenheid behoort tot het verleden. Samen kunnen we de gevolgen van dementie draaglijk maken: een dementievriendelijk Drenthe. Dit is de comfortabele stoel die we de persoon met dementie en hun naasten willen bieden.

Vangnet want dat is samen voor een dementievriendelijk Drenthe!

Het doel van het samenwerkingsproject is het ontwikkelen van een vangnet voor personen met dementie en hun naasten. Dit vangnet versterkt het welbevinden van de betrokkenen. Het maakt het mogelijk dat personen met dementie langer in hun eigen thuissituatie kunnen functioneren. Het vangnet bestaat uit een combinatie tussen mensen, een sociaal netwerk vanuit de gemeenschap en professionals. Deze mensen vinden we door te werken aan bewustwording en het omdenken ofwel het wegnemen van handelingsverlegenheid. Dit vangnet wordt zichtbaar gemaakt in de fysieke ruimtes, Odensehuizen en dorps- of andere gemeenschapsruimten met Odensehuisfuncties

Organisaties samen

Tot slot willen we met dit project de kennis en vaardigheden over het omgaan met dementie met elkaar verbinden en versterken. Samen met de gemeenten Meppel en Westerveld brengen de vijf betrokken organisaties aanvullende vaardigheden en rollen in.

  • Netwerk Dementie Drenthe: kennis over dementie en verbindingen met gemeenten en maatschappelijke- en zorgorganisaties.
  • BOKD: 240 Dorpsbelangen en Dorpshuizen als lid van de vereniging. Kennis en inzicht over het sociaal functioneren van een dorp als gemeenschap. Verbinding met Zorgzame Dorpsinitiatieven en Dorpshuizen.
  • Stichting Odensehuis Meppel: Opzetten, inrichten en beheer van een Odensehuis, verbonden met het landelijk Platform van Odensehuizen.
  • Welzijn Mensenwerk: Maatschappelijk en welzijnswerkers ten dienste aan de gemeenschap. Levert personeel voor de Odensehuizen.
  • Alzheimer Drenthe: voorlichting, training en bewustwording over dementie, Alzheimer cafés.

Dit project wordt vanuit de Sociale Agenda door de Provincie Drenthe meegefinancierd.