Provincie Drenthe honoreert subsidieaanvraag inclusieve dorpsplannen

Goed oud worden in je eigen dorp. Dat die mogelijkheid je geboden wordt, is ongetwijfeld voor veel mensen een fijn vooruitzicht. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Bijvoorbeeld wanneer je als mens te maken krijgt met geheugenverlies of dementie. De provincie Drenthe heeft het samenwerkingsverband ‘Samen voor dementievriendelijk Zuidwest Drenthe’ gehonoreerd met een subsidie van bijna € 60.000 voor het opzetten van o.a. inclusieve dorpsplannen en het delen van de ervaringen en kennis. BOKD is één van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Een inclusief dorpsplan. Wat houdt dat in?

Laten we dat schetsen aan de hand van volgend voorbeeld uit de dagelijkse dorpspraktijk: “In onze buurt doet iedereen mee – ook de mensen met geheugenverlies. Als je weet dat iemand kampt met geheugenverlies, kun je daarmee rekening houden en daar naar handelen. Samen hebben we uitgezocht wat voor onze buurt werkt. Ook de mensen met geheugenverlies en hun partner of familie hebben meegedacht. ‘In de maande doen’, zeggen we ook wel in ‘t Drents. Omkijken naar elkaar – soms heel praktisch zoals samen het vuilnis buiten zetten maar ook door even een babbeltje te maken. Het belangrijkste is: betrokkenheid. Dat we van mekaar weten dat we naar elkaar omkijken – ook naar de mensen met dementie.”

Iedereen mag er zijn, hoor je vaak. Dit betekent naar ons idee dat iedereen kan meedoen in de samenleving – met respect voor ieders talenten en beperkingen! Als we inzoomen op mensen met dementie dan zijn zij niet meer vreemd en wordt dementie niet alleen als ziekte gezien. We gaan immers uit van de mogelijkheden van mensen. Eigen keuzes maken en zeggenschap houden, zijn hierbij belangrijke waarden. Het houdt echter niet op bij het omgaan met dementie: een dorp dat hiermee bewust omgaat, zal ook anders gaan kijken naar het omgaan met beperkingen zoals parkinson of een onderwerp als vereenzaming.

Waarvoor subsidie?

De subsidie wordt besteed aan het maken en uitvoeren van o.a. twee inclusieve dorpsplannen, het ophalen van inclusieve dorpsverhalen en die delen binnen Drenthe, het versterken van (dorps)netwerken waarbij het vinden van vrijwilligers een onderdeel is en de opgedane kennis binnen de dorpen delen met andere dorpen en gemeenten in de provincie.

Samen voor dementievriendelijk Zuidwest Drenthe?

Netwerk Dementie Drenthe, Stichting Odensehuizen Meppel Westerveld, Alzheimer Nederland afdeling Drenthe, BOKD en Welzijn Mensenwerk hebben elkaar gevonden met een gedeelde visie op het omgaan met dementie of geheugenverlies. De gemeenten Meppel en Westerveld ondersteunen de samenwerking en sluiten actief aan.

Het samenwerkingsverband is in 2022 van start gegaan. Meer weten of wat zij tot nu toe hebben gedaan?