Onderzoek: mobiel bereik platteland

In het voorjaar van 2018 heeft BOKD onder haar leden geïnventariseerd waar problemen waren met het bereik van mobiele telefonie. De reacties waren zeer uiteenlopend. Uit de inventarisatie bleek dat veel dorpen problemen ervoeren en dit ook al (veelal zonder noemenswaardig resultaat) bij diverse overheden en instanties hadden gemeld.

Noodnummer 112 wel/niet bereikbaar?

Er blijken nog steeds zorgen te zijn over de bereikbaar van het noodnummer 112, de oproepen voor de AED en Burgernet / NL-Alert. Het Dorpenoverleg Midden-Drenthe trok onlangs bij ons aan de bel na signalen uit diverse dorpen. Ook onze collega’s uit Overijssel ontvingen berichten en onderzochten het probleem. Dat leidde al tot Kamervragen.

In 2018 werden deze zorgen nog deels weggenomen door het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Zij hadden bericht ontvangen dat het noodnummer ten allen tijde beschikbaar zou zijn. Of dat terecht is, horen we graag van jullie. Op de website van de Rijksoverheid wordt hierover uitleg gegeven.

Wat vragen we van jullie?

Vul onze korte vragenlijst in, het liefst voor 24 juni. De vragenlijst vind je via de onderstaande knop. En wil je meedenken in vervolgstappen? Laat het ons dan ook weten. Alvast dank voor het invullen!

VRAGENLIJST

Bellen via internet?

In 2018 werd door sommige dorpen de verwachting uitgesproken dat, mede door komst van snel glasvezelinternet in grote delen van Drenthe, het bellen via internet (bijvoorbeeld VoIP) een deel van de bereikbaarheidsproblemen weg zou vallen. We zijn benieuwd of dit echt tot verbetering van het bereik heeft geleid. Het bellen via bijvoorbeeld Whatsapp lijkt wel toe te nemen, maar de ervaringen zijn wisselend.

Juist nu goede bereikbaarheid vereist!

Het afgelopen jaar bleek nog maar eens hoe belangrijk het is als we thuis goed bereikbaar zijn. We werken en studeren vanuit huis, zijn door zorgvragen meer thuis en kunnen minder makkelijk op bezoek bij familie en vrienden. Een goede mobiele bereikbaarheid is daarbij van groot belang.

Wat we gaan doen

We willen de huidige situatie in beeld brengen én vergelijken met 3 jaar geleden. Wat gaan we er mee doen?

  • Agenderen bij Provincie en gemeenten: De provincie en de 12 gemeenten promoten Drenthe als een plek waar het goed wonen en recreëren is. Dan moet je wel goed mobiel bereik hebben. Het lijkt ons zeker een punt van aandacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
  • We leggen de resultaten voor aan onze volksvertegenwoordigers in Den Haag. Onze Overijsselse collega’s van de OVKK hebben onlangs de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat aangeschreven. Dat heeft al geleidt tot Kamervragen. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09541&did=2021D21053
  • En we onderzoeken of we het probleem bespreekbaar kunnen maken bij de providers en de Autoriteit Consument en Markt.