Omgevingswet

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving.

De wet zal naar verwachting in 2021 van kracht gaan en moet dan bijdragen aan:

  • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
  • Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke doelen.
Ruimtelijke ordening