Omgevingswet en de dorpsvisie

De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie; 
Noordelijke cursus voor Dorpsbelangen en dorpshuizen

Laat je informeren en inspireren over hoe je als dorp kunt voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Enkele gemeenten en dorpen lopen voorop in dit proces. Wat zijn hun  ervaringen waar anderen van kunnen leren? En hoe dragen hun dorpsvisies bij aan het geheel? 

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving. De wet zal naar verwachting 2021 van kracht gaan en moeten bijdragen aan:

  • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
  • het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke doelen.

De Omgevingswet vraagt gemeenten straks o.a. om beleid te maken samen met hun inwoners. Er komen omgevingsvisies en omgevingsplannen die bestemmingsplannen gaan vervangen.

Hoe kunnen dorpen zich hierop voorbereiden? Wat gaat er veranderen? Voldoet een dorpsvisie als inbreng voor de gemeente? In dorpsvisies gaat het immers vaak niet alleen om ruimtelijke zaken, maar ook om allerlei sociale aspecten, het voorkomen van milieuhinder, het verbeteren van de verkeersveiligheid, etcetera.

Maar de dorpsvisies kennen natuurlijk ook hun beperkingen omdat ze door dorpsbewoners zijn gemaakt die niet vanzelfsprekend beschikken over alle relevante kennis en ook is afstemming op buren-niveau niet automatisch geregeld via een dorpsvisie. Hoe hebben de voorbeelddorpen het aangepakt en hoe was de samenwerking met de gemeente?

De drie noordelijke dorpenkoepels hebben samen een cursus ontwikkeld waarin de belangrijkste basisinformatie en goede ervaringen uit de praktijk van dorpen zijn samengevoegd. U bent van harte welkom op de grensoverschrijdende uitwisseling!

Thema avond

Na de zomervakantie wordt een vervolgavond georganiseerd op de cursus van 4 juni en gaan we vooral in op de Dorpsvisie als democratisch instrument binnen de nieuwe Omgevingswet. Hoe maken we de dorpsvisie nog krachtiger en kansrijker in relatie tot de Omgevingswet? De 2de avond organiseren we in iedere provincie apart. De data zijn nog niet bekend.