Natuur en landschap

Rust en ruimte wordt altijd genoemd als een van de kwaliteiten van de Drentse dorpen. De bijzondere natuur en het landschap bepalen deze kwaliteit. Voor de BOKD is het belangrijk dat de dorpsbewoners als direct belanghebbenden bij betrokken zijn. Dit kan passief door van de omgeving te genieten of actieve betrokkenheid bij het beheer en onderhoud van het landschap. Op beide vlakken heeft de BOKD ervaring opgebouwd.

Actueel: Landschapsvisie Drentsche Aa

In 2016 wordt de Landschapsvisie Drentsche Aa tegen het licht gehouden door het Overlegorgaan van het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Vragen die hierbij gesteld zijn onder andere  wat is er gerealiseerd en welke opgaven zijn er voor het beheer in de komende jaren.

Bij de totstandkoming van de Landschapsvisie in 2004 zijn de bewoners en ondernemers actief betrokken geweest. Ook nu is het de bedoeling dat bewoners en ondernemers meepraten en meedenken over de toekomst van het beheer van het gebied. De BOKD is gevraagd om dit proces te begeleiden.

Op 14 oktober heeft de aftrap van de evaluatie en herijking van de Landschapsvisie plaats gevonden. Lees hier het verslag van deze avond. Een aantal deelnemers hebben zich die avond aangemeld voor een werkgroep die zich bezig houdt met de voorbereiding van een bewonersavond  “de toekomst van de Drentsche Aa” voor álle dorpen in het Drentsche Aa gebied op 3 december. Deze avond vindt plaats in Dorpshuis de Gasterije in Gasteren Lees hier de uitnodiging voor deze avond.

Begin januari gaat de BOKD met de werkgroep aan de slag om de resultaten van de bewonersavond op een rijtje te zetten. Deze resultaten vormen input voor de evaluatie en herijking van de Landschapsvisie.

Drents Groen

Een methode die gericht is op het vergroten van bewonersbetrokkenheid bij landschapsbeheer en -onderhoud. In drie dorpen is de methode toegepast en is beschreven in een brochure.

Congres “Het experiment van de Drentsche Aa”

Congres
50 jaar gedachtenplan

Op donderdag 2 juli 2015, een zinderend warme zomerdag, bezochten meer dan driehonderd beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers, natuurbeheerders & bewoners het Drentse dorp Zeegse om stil te staan bij het vijftigjarige Gedachtenplan van de Drentsche Aa. Het Gedachtenplan en de uitwerking daarvan in de navolgende decennia was niet alleen van grote betekenis voor het stroomgebied, maar heeft ook een duidelijke invloed gehad op het natuurbeleid, de erfgoedzorg en de plattelandsontwikkeling elders in ons land en zelfs daarbuiten. Sleutelfactoren daarbij waren een goede samenwerking tussen onderzoek, ontwerp, beleid en beheer, en een sterke participatie van bewoners.

Om de veelheid aan factoren zichtbaar te maken hebben wij voor het congres een programma uitgewerkt met veertien lezingen en achttien excursies/workshops. De deelnemers moesten dan ook een keuze maken uit het grote aanbod. In de wandelgangen zijn onderling ervaringen gedeeld waardoor er een groter plaatje ontstond over de grote hoeveelheid aan informatie. Het Verslag Congres “Het experiment van de Drentsche Aa” brengt alle lezingen en excursies weer samen zodat er een totaal beeld ontstaat. Het verslag is online beschikbaar, de papieren versie is op aanvraag beschikbaar via de BOKD.

Wandelen en fietsen in Drenthe

Het netwerk van de 62 Knapzakroutes in Drenthe is een van de bekendste wandelroutes die door de BOKD ontwikkeld zijn. De knapzakoutes combineren wandelen en genieten met handzame informatie over de cultuurhistorie van het gebied. Ook heeft de BOKD de ontwikkeling van andere grotere en kleine wandel- en fietsroutes begeleid. Zoals de fietsroute, rondje brink en verschillende dorpsommetjes.