Speel het Kleine Kernen Spel!

Drentse dorpen die na willen denken over hun rol, nu en in de toekomst, kunnen het Kleine Kernen Spel spelen onder begeleiding van iemand van BOKD. Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen was de eerste dorpsbelangenorganisatie in Drenthe dat het Kleine Kernen Spel speelde.

“In het onderzoek worden vier rollen onderscheiden: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager.”

In het spel worden 16 voorbeelden uit de praktijk van dorpen voorgelegd. Deelnemers reflecteren over de rol die ze daarbij zouden willen spelen. Ook worden ze geconfronteerd met hoe andere dorpsorganisaties in dit geval zouden handelen.

Rol dorpsbelangen

De voorbeelden in het spel en de mogelijke rollen voor de dorpsorganisatie komen voort uit het onderzoek dat de Universiteit Utrecht in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen uitvoerde onder 16 dorpsorganisaties in het hele land. In het onderzoek worden vier rollen onderscheiden: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager. Jullie kunnen het spel ook spelen.

Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen speelt het Kleine Kernen Spel