Informeren en aanvragen Podium Platteland 2.0

Provincie Drenthe ondersteunt sociaal-culturele projecten waarbij de deelnemers zelf mee kunnen doen en de sociale verbondenheid in dorpen, buurten en wijken wordt versterkt. De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Met Podium Platteland 2.0 wil de provincie Drenthe sociaal-culturele projecten ondersteunen waarbij de deelnemers zelf mee kunnen doen en de sociale verbondenheid in dorpen, buurten en wijken wordt versterkt. Cultuur als middel tegen eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid of als bijdrage aan inclusie (iedereen doet mee). Hierbij valt te denken aan een gezamenlijke beeldentuin, een verhalen project, een film, een theaterstuk, een tentoonstelling, of wat dan ook. Het idee is dat de leefbaarheid wordt versterkt door cultuur te brengen op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is.

Voor wie?

Sociale instellingen met een culturele ambitie en cultuurmakers met een sociale ambitie.

Sociaal-culturele projecten

Podium Platteland 2.0 is een vernieuwde versie van het programma Podium Platteland (2016-2020) en is bedoeld voor sociaal-culturele projecten in de periode 2021 – 2025.

Het gaat om ondersteuning van projecten:

  • Die aandacht vragen voor een maatschappelijk thema
  • Die actieve cultuurparticipatie bevorderen
  • Die sociale verbondenheid en inclusie binnen een dorp, wijk of buurt bevorderen

Subsidiebedragen kunnen worden aangevraagd vanaf 1.000 euro tot maximaal 45.000 euro. Aanvragen kan vanaf 1 januari 2021. We willen nu alvast met je in gesprek om ideeën verder vorm te geven. Je idee indienen kan via dit formulier.

Meer informatie: www.podiumplatteland.nl