Zorgzame dorpen in Drenthe

In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe vormen van Naoberschap en omzien naar elkaar: Zorgzame Dorpen! In dit bericht wijzen we je op de kennis die BOKD voor zorgzame dorpen heeft verzameld. En we stellen je op de hoogte van geplande activiteiten.

VOOR EN DOOR HET DORP

Zorgzame dorpen nemen verantwoordelijkheid voor de mensen in hun omgeving. In deze ‘inclusieve’ dorpen is aandacht voor zorgen voor elkaar, gezondheid, lief en leed, armoede, eenzaamheid, en de samenhang daartussen. Het aanbod loopt uiteen van burenhulpdiensten, samen eten, vervoer, nieuwe woonvormen tot een zorgcoöperatie. Vaak in samenspel met professionele organisaties en overheden. Maar: het eigenaarschap ligt bij het dorp!

OP DE KAART

BOKD wil de zichtbaarheid van deze zorgzame dorpen vergroten en de kennis uit het dorp vastleggen in verhalen. Heb jij al kennisgenomen van deze kaart? Neem een kijkje op onze website. Ook onze partnerorganisaties besteden aandacht aan zorgzame initiatieven. Klik op de naam van de organisatie om ook hun initiatievenbundeling te bekijken: CMO STAMMNederland zorgt voor elkaar en Kracht van de Veenkoloniën. BOKD werkt nauw samen met de genoemde organisaties om krachten te bundelen. 
Daarnaast wil BOKD de samenwerking tussen de initiatieven stimuleren en hun slagkracht vergroten. Staat jouw initiatief nog niet op de kaart? Laat het ons weten. Wij zorgen dat jouw initiatief erbij komt.

leidraad dorpszorgvisies

Steeds meer dorpen nemen verantwoordelijkheid voor de mensen in hun omgeving. Het ontwikkelen van een dorpszorgvisie helpt daarbij, want daarmee krijg je een duidelijk toekomstbeeld van jouw dorp. Het maakt zichtbaar wat de belangrijke thema’s zijn. Diverse Drentse dorpen werken al vanuit zo’n visie. BOKD haalde hun ervaringen op en ontwikkelde een Leidraad Dorpszorgvisies. Deze zomer organiseert BOKD een bijeenkomst voor initiatiefnemers die aan de slag willen gaan met omzien naar elkaar en de ontwikkeling van dorpszorgvisies. Is dat iets voor jullie dorp? Houd onze berichtgeving in de gaten of laat ons alvast weten dat je interesse hebt om deel te nemen.

NETWERK ZORGINITIATIEVEN IN DRENTHE

BOKD is samen met CMO STAMM kartrekker van het Netwerk Zorginitiatieven in Drenthe. Drentse zorgzame dorps- en wijkinitiatieven en organisaties die daarmee een verwantschap hebben, komen samen in dit netwerk dat elkaar inspireert en versterkt. Dorpen bepalen hun eigen agenda en brengen samen dingen in beweging. We verbinden de parels tot een ketting op provinciaal niveau, zodat de initiatieven de pilotfase ontgroeien en onderdeel worden van een groeiende beweging van zorgzame dorpen. Dit jaar organiseert BOKD samen met CMO STAMM twee bijeenkomsten; de bijeenkomst in juni gaat over dorpen en een gezonde leefomgeving. Dit najaar staat een bijeenkomst over werken met een Dorpsondersteuner op de agenda.

NEDERLAND ZORGT VOOR ELKAAR

BOKD is sinds 2020 aangesloten bij Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE), het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau. Projectmedewerker Daphne Wiebing heeft (tijdelijk) het werk van Luit Hummel overgenomen als regio ondersteuner van NLZVE voor de provincie Drenthe. Zij werkt vanuit dit verband nauw samen voor regio Noordoost met oud-collega Alle Postmus. Benieuwd naar hun introductie op de website van NLZVE? Klik op de link.

MEER INFO VIA LINKS

Neem een kijkje op onze website voor meer info over zorgzame dorpen of dorpen en inclusie. Dit jaar besteedt BOKD speciale aandacht aan het thema inclusie. Iedere maand verschijnt er een speciale inclusie-nieuwsbrief. Heb jij naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? Stuur een mailtje naar Sonja Corsmit via s.corsmit@bokd.nl of naar Daphne Wiebing via d.wiebing@bokd.nl

Heb je een vraag over een van bovenstaande nieuwsitems? Laat het ons weten!

Lieneke Elzing en Daphne Wiebing 

Projectmedewerkers BOKD | Zorgzame dorpen en inclusie 

Mail of bel Lieneke: l.elzing@bokd.nl | 06-28417112

Mail of bel Daphne: d.wiebing@bokd.nl | 06-40558614